בושה בושה
תלונה נגד יעל גרמן - חשד להתנהלות פלילית - שער העיר הרצליה

  לכבוד            
משטרת ישראל                                                                                             (פורסם באתר בושה - 4.1.09)

היחידה הארצית לחקירת הונאות  (יאח"ה)   
בת-ים            

                                                                                                                                               7 בדצמבר   2008
 נכבדי,

 פנייה לפתוח בחקירה פלילית  נגד יעל גרמן, ראש העירייה הרצליה
בחשד של  עבירת הפרת אמונים – ס' 284 לחוק העונשין
 בשל מחדל ביודעין  ומתוך  חשד לשיקולים זרים - של  הקפאת  בניין עיריית הרצליה  בשער-העיר העומד שומם וחרב מזה עשר שנים


משטרת ישראל  מתבקשת לפתוח בחקירה פלילית נגד יעל גרמן, ראש העירייה הרצליה, בחשד כי במחדל  מתמשך מצדה במשך 10 שנים, של הקפאת השלמת הבניה ו/או אי-מכירת הבניין בשער העיר, שבבעלות עיריית הרצליה -  שנעשה ביודעין ומתוך מניעים ושיקולים זרים,  גרמה  יעל גרמן לקופת עיריית הרצליה, נזק כספי ישיר שנאמד בכ – 80 מיליון ₪.

 

1. רקע
עשר שנים חלפו מאז  נכנסה יעל גרמן,  לכהונתה כראש העירייה הרצליה  (1988)  ובניין בית-העירייה   החדש,  הממוקם בכיכר שער העיר בהרצליה (יכונה להלן – בניין העירייה החדש),  אשר תוכנן, אושר  ונבנה -  עד שלב גמר השלד ומעבר לכך, בתקופת ראש העירייה קודם אלי לנדאו -  עומד  מאז בשיממונו.   לא יכולים להיות חילוקי דעות, כי  אי-מכירת הנכס, או  אי-השלמתו  ואכלוסו,  במשך תקופה כה  ארוכה, הסבו  לקופת העירייה, נזקים ישירים   בקנה מידה עצום, שעל-פי תחשיב נאמדים  מעל  – 80  (שמונים) מיליון ₪, זאת, בלא לכלול  את הבלאי והנזק שנגרמו לבניין במשך תקופה כה ארוכה ואת הנזקים העקיפים שנגרמו לסוחרי המתחם.

 

התקופה הארוכה בה עומד הבניין ריק בלא שהושלם מה שמנע את השימוש בו,  התעלמות יעל גרמן  בעליל  וביודעין,  בכל הקשור לנזקים הנגרמים לקופה הציבורית בשל כך, מקורם כפי הנראה במניעים אישיים, זרים ולא עניינים  מצד יעל גרמן, שסיבתם ככל שניתן להסיק, הנה במניעים לא רציונאליים  של  יעל גרמן. בכך, על-פניו, הופך המחדל של בזבוז כספי העירייה,  ממעשה מנהלי לא-תקין, להפרת חובת אמונים של יעל גרמן כראש העירייה, כלפי ציבור תושבי הרצליה -  שהוא עבירה פלילית.

בניין העירייה החדש,  העומד בשיממונו עשר שנים, מהווה ראייה ברורה לקיומו של המחדל, הדורש ומצדיק וכנראה גם מחייב,  חקירה פלילית בדבר מניעיה של ראש העירייה לאי-השלמת הבניין או מכירתו.   אין מדובר בשיקול דעת מנהלי לקוי, שכן אילו כך היו הדברים, היה על ראש העירייה לקיים מעת לעת בדיקות יסודיות ולשקול באופן מקצועי בעזרת מומחים,  את  הדרך הראויה בטיפול בבניין.  היעדר דיון רציני והחלטות במוסדות המתאימים בעירייה  המתבססות על  חומר מקצועי, רק מחזק את החשש כי מדובר בהפרת אמונים ברורה.

 

2. ביקורת מבקר העירייה.
מבקר העירייה, ערך בשנת 2002 דוח ביקורת  אודות בניין העירייה החדש וכן דוח ביקורת מעקב על הממצאים בשנת 2007. (פורסם בשנת 2008).  מקריאת דוח מבקר העירייה בנושא זה,  המותח ביקורת קשה על דרך התנהלות עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן, גם הוא אינו מוצא  שום נימוק ענייני של ממש, שיש בו להצביע על מחדלי עיריית הרצליה שגרמו נזק כבד לקופת העירייה.  הדברים שכתב מבקר העירייה בשנת 2002, הם חמורים ביותר והעובדה כי גם בעקבות דוח המבקר, לא מצאה עיריית הרצליה לעשות מעשה של ממש, מצביעה על מחדל מכוון וביודעין. מבקר העירייה אינו מצביע על  ההיבט הפלילי במעשה, מן הסתם מאחר ונקודת מבטו הנה מנהלית ואינו רואה את הדברים דרך הפריזמה הפלילית. דוחות הביקורת של מבקר העירייה מצויים בעירייה ומדברים בעד עצמם.
את דוחות מבקר העירייה לעיל, ניתן  לקרוא גם באתר בושה:  www.busha.co.il /עיריית הרצליה/ שער העיר

 

3.  המחדל הנו פרי החלטת יעל גרמן, ועיקר  האחריות הפלילית  רובצת עליה.
החלטת  עיריית הרצליה,  להקפיא כל מעש בבניין בלא לעשות דבר, הנה למעשה החלטה אישית של יעל גרמן, ראש העירייה הרצליה. על-פניו, גם בלא חקירת  הנפשות  האחרות המעורבות  בעיריית הרצליה, די בקריאת המסמכים   ובעיקר, העדר מסמכים, להצביע בבירור, כי בפנינו מחדל מכוון, שנעשה על-ידי יעל גרמן ו/או בהוראתה המפורשת או מכללא,  ביודעין ומתוך כוונה תחילה- זאת  תוך חשש  כי יעל גרמן פעלה מתוך מניעים זרים לא עניינים  - שלא להביא לפתרון ראוי  של  נכס חשוב ויקר של העירייה,  תוך התעלמות ברורה מהנזק שנגרם לקופה הציבורית. 

 

בהתחשב באורך התקופה (עשר שנים),  בהיקף הנזק, בתנאים ובנסיבות – נראה על-פניו שאין מדובר בכשל ניהולי או במדיניות לא ראויה או מוטעית גרידא של עיריית הרצליה -  אלא במעשה שהוא באופן מובהק בתחום הפלילי, הגם שאין המלין טוען, כי יעל גרמן, קיבלה טובת הנאה  מוחשיות  בשל מחדל ו/או מעשה זה.  נראה כי העילה לדרך התנהלות יעל גרמן, נעוצה בסיבות רגשיות שלא להביא לסיום המבנה,  למרות שהיה ברור, או היה צריך להיות ברור לה, כי יש בכך  משום פגיעה קשה בקופה של עיריית הרצליה,  תוך גרימת נזק חמור לחיי המסחר באזור.

 

דרך התנהלות כזו, של החזקת נכס  בבעלות עירייה, שערכו עשרות מיליונים, בלא מעש ו/או בלא מכירתו, ובעדר סיבה עניינית רצינית למחדל כזה, משמעותו  הברורה הנה - הפרת חובת האמונים של יעל גרמן , כראש העירייה הרצליה, כלפי תושבי העיר שבחרו בה והפקידו אותה על  ניהול העירייה ועל קופתה.

 

4. הפרת חובת אמונים – האחריות המשפטית
השאלה המשפטית האחת  והיא -  האם מעשיה של יעל גרמן, אם יובהרו העובדות המוצגות בעיקרן בתלונה זו  -  הנה מעשה פלילי של הפרת  אמונים על-פי סעיף    284 לחוק העונשין  התשל"ז – 1977,  הקובע:
284. עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו - מאסר שלוש שנים.

 היקפה של עבירת הפרת אמונים  והיסודות הנדרשים לשם ביצוע העבירה, הותוו  על-ידי בית-המשפט העליון בפסק-הדין  דנפ  1397/08 מדינת ישראל נ. שבס, פד"י  נ'ט (4)  385.
פסק-הדין  בעניין שבס, קבע בין השאר  את העקרונות הבאים:


  • יש להימנע מלתת לעבירה פירוש מצמצם, אשר ישלול מהחברה הישראלית מכשיר חשוב בשמירה על הערכים המונחים ביסוד השירות הציבורי.
    האיסור הפלילי על הפרת אמונים בא לשמור על שלושה ערכים מוגנים: אמון הציבור בעובדי הציבור, טוהר המידות של פקידי הציבור, אינטרס הציבור שעליו מופקד עובד הציבור אשר נועד להבטיח את תקינותה של פעולת המינהל תוך הקדמתו של התפקיד הציבורי.
     אין דרישה כי בכל מקרה של הפרת אמונים, ייפגעו שלושת הערכים גם יחד.

היסוד הנפשי,   הנדרש לקיום הרשעה פלילית,  קיים במקרה זה.   יעל גרמן הייתה מודעת  באופן מתמשך, לנזק  הרב שנגרם  לקופת העירייה כתוצאה מהתנהגותה לגבי בניין העירייה החדש.  מניעיה נסתרים, כמו אלה, של  אותם אישי ציבור שהורשעו,  הגם שלא קיבלו טובת הנאה כספית ישירה.  סיפוק מאווים אישיים, גחמות, ניצול השררה לשם  מטרות אישיות,גם   לא מוחשיות  -  של איש ציבור בעת מילוי תפקידו – הנו מניע פסול, אשר הופך להיות מעשה  פלילי, אם  נעשו ביודעין ואם נגרם  או עלול היה להיגרם בשל בכך, נזק של ממש לקופה הציבורית.

 

בנסיבות המקרה, לאור העובדות הברורות,  נטל הוכחה, כי  לנזק שנגרם לקופה הציבורית, (עליו לא ניתן לחלוק או לערער אלא  רק לגבי  היקפו), הייתה הצדקה שנבחנה בקפידה במשך כל אותן עשר שנים -  מוטל על  גרמן.

 

מכל פנים, אין זה מתפקידה של המשטרה, לפרש את היקפה של עבירת הפרת האמונים, וכל  אשר מוטל על המשטרה לעשות,  במקום בו קיים חשש לביצוע העבירה, הנו לקיים חקירה משטרתית כדי לבדוק את העובדות ולהעביר החומר לפרקליטות, כדי שתיבחן האם התקיימו יסודות העבירה  של הפרת אמונים. במקרה בו המשטרה חושבת מלכתחילה,  גם בלא פתיחת חקירה פלילית, כי גם אם התקיימו כל היסודות העובדתיים בתלונה, אין מדובר בעבירה פלילית – או במקרה ומתעורר ספק בעניין זה, עליה להעביר את  הנושא לבחינה משפטית של היועץ המשפטי לממשלה, כדי שיקבע אם מדובר בעבירה פלילית.

 

5. העובדות הידועות למלין ופועלו עובר להגשת התלונה:
בניין העירייה החדש, הנו מבנה בן מספר קומות,  ברח' בן גוריון  בכיכר המכונה -  שער העיר,  אשר הנו מקום מרכזי בעיר הרצליה ונראה  בשיממונו לכל העוברים ושבים, למרות כיסוי הבניין בכרזת פרסומת ענקית.

בתאריך 10.9.06 פנה המלין אל עיריית הרצליה, בבקשה לקבל מידע ולעיין בתיקי העירייה בכל הקשור לבניין העירייה החדש בשער העיר. ( מסומן א' ומצ"ב).

לאחר שיהוי מצד העירייה ותזכורות ששלח המלין, העמידה העירייה לעיון המלין את התיקים  בנושא המצויים בעירייה. עיון בתיקי עיריית הרצליה הראה, כי למרות שמדובר בנכס בעל ערך רב, בו מושקעת עיריית הרצליה סכומים נכבדים, המידע בתיקים מצומצם ובפרט, לא היה בהם  מידע  המצביע, כי עיריית הרצליה שקלה ובדקה באופן רציני את הנושא, לרבות כדאיות סיום הבנייה ואכלוס הבניין, או לחילופין מכירתו. כן לא נמצאו בתיקי העירייה, שום מידע על דיונים של ממש שהתנהלו במוסדות של עיריית הרצליה ועל מידע אשר הוכן על-ידי הנהלת העירייה בנושא זה. לא נמצאו נימוקים אשר יצדיקו או יבהירו את חוסר המעש של עיריית הרצליה בתחום זה.
 
בעקבות כך,  הביא המלין באתר האינטרנט שהוא מפעיל בשם בושה  - בפני הציבור, את  העובדות  לגבי המתרחש ודעתו על דרך התנהלות עיריית הרצליה בנושא שער העיר. (העתק מהדברים המופיעים באתר בושה  הועתקו ע"י המלין ביום 1.12.08 , מסומן ב'  ורצ"ב).

תשומת לב יעל גרמן ראש העירייה הופנתה לכתוב באתר בושה, אך לא  התקבלה אצל המלין כל  תגובה.

בתאריך   5.10.08  כתב המלין אל יעל גרמן, וביקש הסברים לחוסר המעש מצדה בנושא בניין בית העירייה החדש, לרבות הערכת הנזק שנגרם לקופת העירייה בשל חוסר המעש, שהוערך על-ידו בכ – 82 מיליון ₪.  המכתב  מסומן ג' ורצ"ב.  לא התקבלה כל תגובה למכתב זה.

 

6. העולה מתוך החומר המצוי בעיריית הרצליה
תשובות העירייה לדוחות מבקר העירייה, הן לאקוניות וכל שיש בהן הוא, הטענה כי היו לעירייה סדרי עדיפות אחרים. אלה טענות סרק, שאין בהם להסביר מדוע כל אותן עשר שנים, לא העמידה עיריית הרצליה את הנכס למכירה ולא ערכה דיון ענייני של ממש במוסדות העירייה, לדון במצבו של הבניין ומה לעשות בו.

 

תיקי העירייה הדלים בחומר, מעידים על חוסר מעש מכוון מצד קובעי הדברים בעיריית הרצליה, שכן מדובר בנושא חשוב מהמעלה הראשונה לעירייה הרצליה. שיחות שקיים עם תושבים, מחזקים את התרשמות  המלין (שאין בה ראייה משפטית), כי מניעים רגשיים, זרים הנוגדים את טובת תושבי הרצליה ולא עניינים, הם שהביאו לכך, כי יעל גרמן ראש העירייה של הרצליה, סירבה לעשות מעשה לסיים את הבניין או למכור אותו.

 

אין מדובר ברשלנות רבתי  או ניהול לקוי גרידא.  מדובר בנכס במרכז העיר, שמחירו בשוק החופשי, הנו מעל 100 מיליון ₪, שעמד ככלי ריק בכוונה תחילה, ללא שימוש וללא פתרון,  וכאשר ברור על-פניו, כי  העדר הטיפול בו,  נעשה  במכוון שלא באופן ענייני.  

 

7.  הערכת הנזק הישיר שנגרם לקופת העירייה
לא עלה בידי  המלין למצוא אסמכתא  בתיקי העירייה בדבר ערכו הכלכלי של הבניין בתקופה כלשהי בשנים האחרונות.   על-פי הערכה גולמית שערך המלין,  עובר להשקעות הדרושות לשם סיום הבניין,  ערכו  של הבניין  ביום 1.6.08,  מוערך בכ - 100 (מאה) - מיליון ₪.    מכאן, שנזק הכספי ישיר  שנגרם לקופת עיריית הרצליה, לפי שיעור ריבית שנתית של 6%, במשך  10 שנים, הנו –  כ – 82 (שמונים ושנים) מיליון ₪. סכום עתק  שנגרע מקופת עיריית הרצליה, בתקופת כהונתה של יעל גרמן, בלא צורך ובלא הצדקה, בשל מה שנראה על-פניו, כחוסר מעש מכוון. (ניתן לחשב את הנזק לקופת העירייה, גם לפי דמי השכירות שמשלמת העירייה בגין משרדיה הפזורים ברחבי העיר).  גם אם ערכו של הבניין  נמוך בכמה מיליונים,  הנזק הישיר שנגרם לקופת העירייה, הנו עצום לפי כל קנה מידה.  במידה וערך הבניין גבוה יותר או נמוך  יותר, שיעור הנזק הכספי משתנה בהתאם וכך אם נשנה את הריבית התחשיבית.

 

8. ההצדקה לפתיחת חקירה פלילית -  השוואה למקרים אחרים
אין להשלים עם מצב בו מי שהביא ביודעין, מתוך התעלמות ברורה שכמוה ככוונה תחילה,  נזק של עשרות מיליוני ₪ לקופה הציבורית,  לא ייחקר   כדי לוודא שאין במעשה  הפסול על-פניו, חשד למעשה פלילי.  עם חלילה תחליט המשטרה שלא לפתוח בחקירה, יהיה בכך מכה אנושה לשלטון החוק  ולביעור השחיתות השלטונית, הרווחת ברשויות המדינה ובעיקר, ברשויות המקומיות.
 
פתיחת חקירה פלילית  כלפי יעל גרמן, לבדיקת ואימות העובדות,  אינן מעלות  כל חשש לפגיעה  בנילונה, שכן  העובדות הידועות לחת"מ  פורסמו ברבים, וגם דוח מבקר העירייה שקוף בפני הציבור.  הנילונה, יעל גרמן   נבחרה לא מכבר (11/08)  - כראש העירייה של הרצליה לחמש שנים נוספות ופתיחת החקירה כשלעצמה, גם אם תיוודע ברבים, לא תביא לה כל נזק. נהפוך הוא, אם המשטרה והפרקליטות, יהיו סבורים כי היא נהגה באופן נורמטיבי, יעל גרמן כשלעצמה  – תצא נשכרת, מבלי להתייחס מה ההשפעה של מהלך כזה, על עידוד השחיתות השלטונית.  

 

למיטב ידיעת המלין, הנזק שגרמה יעל גרמן,  לקופה הציבורית, במחדלה  זה, עולה לאין שיעור  על היקף הנזקים לקופה הציבורית שנגרמו  יחדיו מכל אותם אישי ציבור שנחקרו, בין שהובאו לדין ובין שלא -  בעשר השנים האחרונות.  אלפי ימי חקירה  ודיונים שהוקדשו במשטרה ובפרקליטות, לחקירה ודיון בעניינם של נבחרי ציבור רבים, במעשים שאינם בהכרח נטילת  כספים לכיסם - קוראים לכך, כי משטרת ישראל תפתח בחקירה בתלונה זו.
 
בסוף השבוע החולף, פורסם בתקשורת בשרון, על החקירה שניהלה המשטרה  והמלצתה להעמיד לדין את  ראש עיריית רמת השרון, יצחק רוכברגר  ואחרים, בשל חשד להפרת אמונים, בשל מסירת עבודת בלא מכרז לפני מספר שנים, בעת שכיהן בתפקיד בהסתדרות החדשה.  אין המלין יודע  דבר על תיק זה, אך מאחר ונכתב כי מדובר בעבירה של הפרת אמונים, חזקה שאין בתיק  ראיות, כי יצחק רוכברגר קיבל שלמונים לכיסו. מה שכתוב בעיתון ומה שעולה בעיני הקורא האזרח  - מדובר במעשים שלא ברור כלל, מה הנזק שנגרם מהם ולמי ?  אם במקרה של רוכברגר המליצה המשטרה על הגשת כתב אישום בהפרת חובת אמונים, אינני רואה מצב,  כיצד משטרת ישראל יכולה, למצער, שלא לפתוח בחקירה  נגד יעל גרמן, באותה עבירה, בשל מחדל, שהביא ללא ספק נזק של עשרות מיליוני שקלים לקופת עיריית הרצליה.

 

לא רק שמתבקשת פתיחת חקירה פלילית של  מעשיה ו/או מחדליה  של יעל גרמן בכל הקשור להתנהגותה  בעניין בניין  העירייה  החדש,  אלא חקירה כזו מתחייבת בשל היקף הנזק העצום שנגרם לקופה הציבורית.

 

9. עבודת החקירה הנדרשת, מזערית ביחס להיקף  הפגיעה בקופה הציבורית
 חקירה משטרתית של התלונה, אינה מורכבת ודורשת ימי חקירה לא רבים, כדי להציג ולבסס את מערכת העובדות הברורה באופן שיהיה בו ראייה במשפט פלילי ויאפשר הגשת כתב אישום. 

לדעת החת"מ,  סירוב מצד המשטרה לפתוח בחקירה בנושא זה, באמתלה כזו או אחרת, עלול לפגוע באשיות המשטרה, כמכשיר יעיל לחקירה וביעור השחיתות השלטונית ועלול לפגוע  קשות בצידוק  לנהל חקירות נגד אישי ציבור, אשר נחקרים בעבירות בלא שנטלו לכיסם, אשר נזקן לציבור בטל בשישים לעומת הנזק שהביא מחדלה של יעל גרמן בעניין זה,  לקופת עיריית הרצליה. 

מועד הגשת  התלונה והעדר אינטרס אישי זולת   רצון לקיום  שלטון החוק בישראל, הגינות, הוגנות, שקיפות של פעולות השלטון ומניעת שחיתות שלטונית-ציבורית-פוליטית.

 

10. תלונות אחרות שהוגשו על-ידי המלין נגד יעל גרמן
מאחר ומדובר בתלונה חמישית שהגיש  המלין   כנגד יעל גרמן,  רואה  המלין מקום להביא בפני המשטרה,  את   מצב הדברים באשר לארבעת התלונות הראשונות, לאחר החלטת המשטרה שלא לפתוח בחקירה פלילית.
לאור סירוב המשטרה – יאח"ה,  לפתוח בחקירה פלילית  בארבע תלונות  כנגד יעל גרמן בנושאים שונים, הגיש המלין ערר בפני פרקליטות המדינה. לאחר שיהוי ארוך שנמשך מעל שנה, דחתה  הפרקליטות את העררים בנימוקים לקוניים, המעוררים אצל החת"מ תהיות,  בקשר לדרך תפקודה של פרקליטות המדינה בכל הקשור ליעל גרמן.
 
המלין הגיש  ביום 12.10.08,  בקשה  על-פי חוק חופש המידע, לאפשר לו   לעיין בתיקי הערר, מסומן ד' ורצ"ב.   בתאריך  18.11.08 הודיעה הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים,  למלין-החת"מ, כי בקשת המידע נמצאת בתהליכי בדיקה במשרד המשפטים.  

 

11. הבהרות
החת"מ עיכב את הגשת התלונה והבקשה לפתיחת חקירה פלילית, עד לאחר קיום הבחירות המוניציפאליות לעיריית הרצליה, זאת מתוך רצון, שלא להשפיע בדרך כלשהי  על הליך הבחירות המוניציפאליות שהתקיימו בנובמבר 2008.

הודעת יעל גרמן, במסע הבחירות שלה, כי בשנת 2010 תשלים העירייה את בניין העירייה החדש, מחזקת את טיעוני המלין בתלונה זו.

החת"מ אינו פעיל בפוליטיקה המקומית, לא היה שותף בתהליכי הבחירות או בחיים הפוליטיים המקומיים. 

אין לחת"מ כל אינטרס  כלכלי, זולת  מגוריו בעיר הרצליה, לרבות תשלום ארנונה הוגן  נושא הנמצא במחלוקת משפטית בינו לבין העירייה מאז שנת 1999. 

החת"מ עוסק בבקרה אזרחית על הנעשה בעיריית הרצליה, מאז שנת 1999 ומביא בשנתיים האחרונות חלק מפועלו בתחום זה, באתר בושה שהוא מפעיל – www.busha.co.il.  מדובר באתר לא מסחרי, הממומן ומופעל על-ידי החת"מ בעצמו שכל תכניו נכתבים על-ידו.


12. סיכום
לאור האמור לעיל, מתבקשת משטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית נגד יעל גרמן, ראש העירייה הרצליה, בחשד כי במחדל  מתמשך מצדה במשך 10 שנים, של הקפאת הטיפול ו/או מכירה של בניין העירייה החדש,  שנעשה ביודעין ומתוך מניעים ושיקולים זרים -   גרמה לנזק לקופת עיריית הרצליה, נזק כספי ישיר שנאמד בכ – 80 מיליון ₪.

         בברכה             

      אריה גבע

 

העתק  (ללא הנספחים):                

מני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה
 משה לדור, פרקליט המדינה

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

cheap rosetta stone english us 
buy office 2007 ultimate 
intuit quickbooks pro 2013 product key 
buy microsoft project professional 2013 
office 2007 key purchase 
vente de cialis en belgique vente cialis en suisse cialis generique en france vente viagra livraison rapide clomid ricetta
buy viagra soft tabs online buy sildenafil citrate pills tadalafil tablets in india indian generic viagra online sildenafil
tadalafil cialis from india tadalafil e20 viagra tablets for men cheapest viagra online cialis online prescription