בושה בושה
שקיפות חלקית - מה יש להסתיר ?

 

יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה, מדברת גבוהה - גבוהה בזכות חובת שקיפות פעולות השלטון  - אך בפועל, שקיפות פעולות עיריית הרצליה, הנה חלקית ביותר ואתר האינטרנט של עיריית הרצליה, שהנו אתר גדול בו הושקעו כספים רבים, מדווח יותר על אירועי  בידור ופעולות דומות של עיריית הרצליה, אך ממעיט מאד במסירת מידע חשוב על פעולות עיריית הרצליה, במיוחד אלה, אשר קשורות במיזמים חשובים ובתהליכים חשובים לעתידה של העיר.

 

בקשות לקבלת מידע, אשר הגיש אריה גבע,  היו כולן לגבי מידע, שראוי והיה עומד לעיון הציבור באופן יזום על-ידי עיריית הרצליה.   בקשת המידע בחלקן, מתעכבות ובחלקן, המידע שנמסר הנו חלקי בלבד ואינו חושף את מלוא הפרטים והעובדות המבוקשות. למה  יעל גרמן, חוששת מפני שקיפות מלאה של פעולות עיריית הרצליה  בראשותה ? 

 

1.3.09  תמונות מצב של בקשות לקבלת מידע, על-פי חוק חופש המידע,  שהוגשו אל ביריה גרנות, הממונה על יישום חוק חופש המידע בעיריית הרצליה, העומדות ותלויות.
בקשות לקבלת מידע,  עיריית הרצליה, תמונות מצב - 13.09

31.12.08  בקשות לקבלת מידע, תמונת מצב, כשלים בפעילות עיריית הרצליה

 

 

28.4.10  שקיפות פעולות הרשויות המקומיות,  מצב לא טוב -  הרצליה באמצע.
התאכבנו  ללמוד, כי  מעמדה של עיריית הרצליה מבחינת שקיפות המידע, ביחס אל רשויות מקומיות אחרות, הנו  באמצע,  מצב  נסבל, אך אין לראש עיריית הרצליה, יעל גרמן, להתפאר בו במיוחד. בציון הסופי, עיריית הרצליה יצאה במקום האחת עשרה,  (מתוך 28 רשויות מקומיות,  עם ציון של 78  (מתוך 100).


מדובר סקר  מקיף  אשר בדק את אתרי האינטרנט רשויות מקומיות ופורסם במרץ 2010  על-ידי עמותת שקיפות בינ"ל לישראל, המכונה -  שבי"ל.   הסקר מביא את מידת  שקיפות פעולות הרשויות המקומיות ומידת הציות של הרשויות המקומיות להוראות חוק חופש המידע, כפי שהן משתקפות באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות שנבחנו. בעיקר עיריות).
שבי"ל אינה מפרסמת מסקנות בסקר שערכה, אלא שעיון בממצאים, מצביא על תוצאות, עגומות למדי ומראות בבירור, הרשויות המקומיות, למרות הוראות חוק חופש המידע  ולמרות הפסיקה המתקדמת, עדיין רחוקים מלקיים את השקיפות בה הם מחוייבים. 
לקריאת הסקר:

 

 

נוכח  הפניות המרובות ודברי הביקורת הקשים שהשמיע בעבר אריה גבע, במהלך השנים נגד השקיפות החלקית של עיריית הרצליה, והפניות המרובות שלו, לרבות  זכייה בהליך משפטי נגד עיריית הרצליה שהגיע לפתחי בית-המשפט העליון, רצינו לקוות, כי  יעל גרמן ראש עיריית הרצליה והממונה על יישום חוק המידע, ביריה גרנות -  שלמדו היטב את חובת השקיפות בה מחוייבת העירייה,   יפנימו את חובתם ויפעלו למען שקיפות גדולה יותר, של  פעולות עיריית הרצליה, ובמיוחד, שיקיימו ציות מלא להוראו חוק חופש המידע.


אנחנו יכולים רק לשער, היכן הייתה עומדת עיריית הרצליה בתחום שקיפות המידע, לולא נקטנו בכל אותם צעדים.  זוהי יעל גרמן, אשר מעשיה  רחוקים מאד  מהצהרותיה.

  

יעל גרמן, נאה דורשת אך לא נאה מקיימת.  פיה מרגליות אך מעשיה קלוקלים.   לקראת בחירות המניציפאליות  בנובמבר 2008, ניהלה יעל גרמן  וסיעת 'הרצליה שלנו', שהיא עומדת בראשה,  מסע תעמולה יקר,  אגריסיבי,  מכפיש ושקרי בחלקו  -  שמומן כולו על-ידי מפלגת מרצ.  בין השאר, במנשר צבעוני הדור  כמה עמודים,  שהופץ בקרב תושבי העיר  מביאה יעל גרמן את החזון  העירוני שלה להעיר הרצליה. היא כותבת בין השאר:

  • "5. מינהל תקין ושלטון החוק
  • ב - 10 שנות כהונתה של יעל גרמן בראשות העירייה, מצטיינת הרצליה ב: שמירה על שלטון החוק, שקיפות, בהקפדה מלאה על המינהל התקין".  ההדגשות במקור.

 

 נוכח הכתוב באתר בושה,  שאף לא אחת מהעובדות המובאות בו, נסתרה  על-ידי יעל גרמןראש עיריית הרצליה, או ביריה גרנות הממונה על יישום חוק חופש המידע בעיריית הרצליה או מי מעושי דברה  האחרים של יעל גרמן  - ברור שדברי רהב אלה, של יעל גרמן, הם שקר והבל.

 

הממונה על מסירת המידע לציבור על-פי חוק חופש המידע, מאז כניסתה של יעל גרמן, לתפקיד ראש עיריית הרצליה, הנה ביריה גרנות, המשמשת גם יועצת ראש עיריית הרצליה למעמד האישה וכן מכהנת בתפקיד  הממונה על תלונות הציבור.
על פועלה ומחדליה, של ביריה גרנות הקש: ביריה גרנות.

 

במשך עשר השנים האחרונות, הגיש אריה גבע למעלה מ - 20 בקשות לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע.

על דרך הגשת בקשה לקבלת מידע, ראה: בקשה לקבלת מידע.  

 בקשה לקבלת מידע הנה כלי יעיל, הדורש אמנם תשלום  אגרת בקשה של 90 ש"ח, (נכון לינואר 2009), אך זהו סכום  שנותן תמורה למי שחפץ לדעת מה עושה העירייה (או כל רשות ציבורית אחרת).

 

הממונה על מסירת מידע לציבור בעיריית הרצליה, הנה ביריה גרנות. זהו תפקיד שנקבע בחוק, אם כי סמכויותיו לא ומידת אחריותו, לא הוגדרה באופן מפורש.  ראה: הממונה על מסירת מידע לציבור

 

קבלת המידע מעיריית הרצליה  הנה משימה פשוטה, אך נדרש אורך רוח והתמדה, שלא לתת לעיריית הרצליה דרך להתחמק ממסירת המידע.  ביחידת הממונה על מסירת המידע  לציבור בעיריית הרצליה (המשמשת גם כנציבת תלונות הציבור), ישנן מספר עובדות ציבור העושות מלאכתן באדיבות ויעילות, וכל שיהוי או פיגור, לא עליהן יש לתלות את האשמה.

 

בעוד חוק חופש המידע, דורש כי המידע יימסר  למבקש לא יאוחר מאשר עד 30 ממועד בקשת המידע -  ביריה גרנות, הממונה על מסירת המידע, מעבירה את המידע באיחור, ולעתים, המידע מגיע מקוטע וחסר.  המידע שייך לציבור וכל ניסיון של עיריית הרצליה, שלא למסרו במועד שקבע החוק, או למסור רק מידע חלקי, הנו ציות לקוי לחוק.

 

הדרך שעובר אריה גבע בקבלת המידע, (מעבר להוצאה הכספית הכרוכה בכך), דורשת מעקב קפדני ותזכורת, לקבלת המידע. לאחרונה מתברר, כי עיריית הרצליה מגדישה את הסאה, ובמספר נושאים, בהם הגיש אריה גבע בקשות לקבלת מידע, מסירת המידע מתעכבת ובחלק מהמקרים, המידע שנמסר הוא חלקי ולמעשה אין בו דבר של ממש.

דרך התנהלות כזו, מעוררת חשש למעשה של הפרת חובה חקוקה ועבירות אחרות, על חוק העונשין.

ראה מכתב אריה גבע  אל  יעל גרמן , ביריה גרנות  מיום 5.1.08 ,  שיהוי במתן מידע 5.1.08

 

14.12.08 עיריית הרצליה, משהה את מסירת המידע המבוקש

מזה כעשר שנים, מבקש אריה גבע מעת לעת, מידע מעיריית הרצליה, זאת על-פי חוק חופש המידע. המידע אותו ביקש גבע, הנו בעל עניין למרבית תושבי הרצליה ועוסק בנושאים חשובים לחיי תושבים רבים.  מן הראוי היה כי המידע המבוקש, היה נמצא ברשות הרבים באמצעות האינטרנט, אך נראה כי עיריית הרצליה, עדיין לא הפנימה את חובתה לגבי שקיפות כל המידע שבידה, וכי נבחרי העירייה ועובדיה, מחזיקים במידע כנאמנים של הציבור.

 

יש לציין, כי העיון במידע שביקש גבע והועמד לרשות על-ידי עיריית הרצליה, ברוב המקרים לאחר תזכורת ופעם אחת לאחר הליך משפטי ממושך, היה ברובו בעל עניין רב והציף לציבור, כשלים רבים ותהיות בעבודת עיריית הרצליה.

 

 3 בקשות לקבלת מידע, מונחות במשרדי העירייה למעלה משלושה חודשים, זאת בניגוד להוראות חוק חופש המידע.

ראה מכתב אל ביריה גרנות הממונה על מסירת המידע לציבור : שיהוי במסירת מידע על-ידי עיריית הרצליה 12-08

 

 

עולה החשש, כי עיריית הרצליה, ולמעשה יעל גרמן, מנסים להסתיר את המידע המלא במספר נושאים רגישים, בהם עולה החשד כי יעל גרמן, נהגה באופן לא ראוי, שמעלה חשד למעשה פלילי. (אין מדובר בנטילה כספים לכיסה של יעל גרמן).

 שקיפות - Transparency  - פעולות השלטון, הנה אבן המסד לקיום שלטון הוגן, לא-מושחת, תקין ויעיל.

ראה: חופש המידע - שקיפות

 

מקרה פרטני בו עיריית הרצליה, בזבזה משאבים רבים, כדי לא למסור מידע, שלמעשה לא היה בו כלום.

איוולת או רצון רע, או אולי ניסיון להרתיע אזרחים שלא לנסות לקבל מידע שבידי העירייה:

 

 עע"ם  7024/03 אריה גבע נ. יעל גרמן ראש העירייה הרצליה, ונגד עיריית הרצליה.  בית-המשפט העליון, 6.9.06

סירוב עיריית הרצליה, לאפשר עיון במידע ובפרוטוקולים של ועדה שמינתה ראש העירייה יעל גרמן, לבדיקת נטל הארנונה בעיר הרצליה, לאחר שזו סיימה עבודה. העירייה טענה חסיון מידע פנים וכן מדיניות בשלבי עיצוב. בית המשפט המחוזי, השופטת  ד"ר דרורה  פלפל, קבע כי למרות האינטרס הציבורי במידע, הרי  דרישת החסיון  גוברת.  בית-המשפט העליון  קיבל את הערעור והורה על מסירת כל החומר לידי מבקש המידע, לרבות, הפרוטקולים של דיוני הועדה, תוך שהותיר לעירייה את  שקול הדעת אם למחוק  את שמות הדוברים בדיונים.

  לקריאת פסק-הדין הקש:   אריה גבע נ. עיריית הרצליה

 

 לאחר שאריה גבע קיבל את המידע, התברר כי  מדובר ב - 11 דפים עליהם כתובים נתונים חסרי ערך, שאין בהם להועיל לציבור או למבקש המידע, כשם שאין בחשיפתם נוכח לאור השמש, לגרום נזק כלשהו  לפעולות עיריית הרצליה. מתברר, כי עירית הרצליה וראש העירייה יעל גרמן, ניהלו מאבק משפטי ממושך במסגרת ההליכים על-פי חוק חופש המידע, מטעמים פסולים ותוך שיקולים לא ענייניים, תוך שאינם חסים על עלות  ניהול ההליך לציבור תושבי הרצליה.

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 31.12.08 בקשות מידע, הרצליה, תמונת מצב
2 1.3.09 תמונת מצב בקשות לקבלת מידע - הרצליה
3 הממונה על מסירת המידע לציבור בעיריית הרצליה, ביריה גרנות
4 5.1.08 אי-ציות לחוק חופש המידע, שיהוי
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

best price adobe elements 7 
cost of dreamweaver cs6 
autodesk autosketch 
mac os snow leopard digital download 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...el-for-mac 
cialis costo kamagra pillen finasteride prezzo cialis lääke compra cialis generico
vigora india canadian cialis no prescription sildenafil medication cialis professional review generic cialis super active
cialis multiple attempts cialis tadalafil 10mg cipla sildenafil silagra 100mg buy viagra in south africa