בושה בושה
משרד הפנים - ארנונה

משרד הפנים  -  טיפול בארנונה

 

משרד הפנים הוא המשרד המופקד על הארנונה.

 

השיטה הקיימת מזה כעשרים שנה, לא יעילה, בלתי הוגנת  מבחינת חלוקת נטל הארנונה בין תושבי הרשויות המקומיות, וגורמת לריבוי פלוגתאות בין הרשויות המקומיות לאזרחים ולעסקים, מה שמביא לליכים משפטיים רבים הגוזלים זמן שיפוטי יקר, תוך התמשכות ההליכים על-פני שנים ארוכות.

 

ראה דיון  נפרד בנושא הארנונה, לרבות ניסיון משרד הפנים ועיסוקו, בגיבוש וחקיקת חוק ארנונה חדש, שיבטא תפישה זונה.

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

price of microsoft visio 2010 
buy windows xp os 
download adobe photoshop cs3 
purchase windows xp home 
download acrobat standard 9 
viagra receptfri cialis acheter kamagra en france achat viagra rapide generique du viagra
where can i buy kamagra in london generic viagra american express what is viagra super active cialis how long does it last sildenafil citrate without prescription
viagra cost in india sildenafil citrate tablets india sildenafil brand names generic cialis picture sildenafil for females