בושה בושה
משיכת כספי גמל - קופות


הדברים אינם משמשים ייעוץ או אסמכתא משפטית. טרם החלטה רצוי להתייעץ פרטנית עם מומחה.

 

 האם למשוך את כספי החיסכון הסוציאלי שלנו, (קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות) - או עדיף להמשיך להחזיקם וליהנות מיתרונות המיסוי המופחת.  

 

על הקטגוריות האחרות בנושא חיסכון  סוציאלי, הקש: חיסכון סוציאלי

 

נוכח המשבר החמור שאנו עדים לו בשווקי הכספים בעולם, ששיאו בראשית אוקטובר 2008,  עמיתים רבים פדו את כספיהם בחשבונות קופות הגמל. על-פי דברי המפקח על הביטוח במשרד האוצר, ידין ענתבי, האיש הממונה על שוק ההון, ביום 7.10.08 בשיאו של המשבר -  המשיכות היומיות מחשבונות קופות הגמל ; קרנות השתלמות -  הן ברמה של 150-200 מיליון ₪ ליום, לעומת משיכות של 100 מיליון ליום, בטרם פרץ המשבר בראשית 2008.
על-פי דברי המפקח על הביטוח, כל הכסף נמשך מקופות נזילות בעלות ותק של 15 שנה ויותר.

 

מדובר במשיכה כספי קופות גמל  של  מיליארדים רבים,  על-ידי הציבור בעיצומו של פאניקה ומשבר אמון של הציבור בשוק ההון ובמוסדות המנהלים את כספי החיסכון ארוך הטווח שלו. עמיתים רבים, מבוגרים בעיקר, העדיפו את הפגישה עם המזומנים, על פני הטבות המס הגלומות בכספי קופות הגמל.

 

דעה אישית - מה עושים בעת המשבר הנוכחי. למשוך או לא למשוך את כספי קופות הגמל

 

מדיניות האוצר בשנים האחרונות הנה לעודד חיסכון לקצבה, תשלומים חודשיים שוטפים לאחר גיל הפרישה), ולא לתגמולים (סכום הוני ההופך נזיל בתום תקופה מסוימת או לאחר גיל הפרישה).


אם בשנים עברו היו כספי עמיתים בקופות גמל,  הופכים להיות נזילים לאחר 15 שנה ממועד ההפקדה, הרי התקנות החדשות ביטלו זכות זו לגבי הכספים החדשים  שהופקדו בשנים האחרונות. (ההוראות על כספי קופות גמל, חלות גם על ביטוח מנהלים חסכון ותכנית חסכון פנסיוני הוני אחר).

 

התייחסות לעניין מיסוי הרווחים על כספי קופות הגמל, ראה בנפרד.

 

ניתן למשוך את כספי קופות הגמל, שלא על-פי הוראות התקנות, אך הדבר מותנה במס של 35% מה שהופך את המשיכה לבלתי כדאיות בעליל.

 

כספים שהופקדו בתכנית הונית  עד ליום  31.12.04 –  ניתנים למשיכה במקרים הבאים:
אם חלפו 15 שנים מיום ההפקדה הראשונה.
אם  העמית הגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק.
אם העמית הגיע לגיל 60 ופרש מעבודתו, או שמועסק בלא יותר מ – 50% משרה.
אם העמית עזב את עבודתו תוך חודשים ספורים ואינו עובד או שבמקום העבודה החדש, אין הפרשות לתכניות פנסיה.

 

כספים שהופקדו לרבות הרווחים עליהם, שהופקדו החל מיום  1.1.05
בגיל 60 ואילך, עם עברו לפחות 5 שנים ממועד ההפקדה הראשונה.

התקנות קובעות מקרים פרטניים  חריגים בהם ניתן למשוך את כספי קופות הגמלף
הוצאות רפואיות, נכות, פטירה

 

הגבלות נוספות שהטיל האוצר על משיכת כספים, לפיהם עמית מחוייב למשוך תחילה כספים פטורים ממס על רווחים לפני שהוא רשאי למשוך כספים חייבים במס ראה: סדר משיכת כספי גמל - הוראת האוצר


ההגבלות על משיכת כספי קופות גמל, על אלה שהנם מתחת לגיל 60, יוצרות מצב בו למעשה, העמיתים הנם 'שבויים' של קופות הגמל ולמרות המשברים העוברים על שוק ההון והירידה בערך נכסיהם בקופות, אין בידם למשוך את הכספים.

 

יש לראות עניין זה באופן חיובי, וחשוב להדגיש את הזכות והיכולת להעביר את חשבונות קופות הגמל, מבית השקעות אחד לאחר או לחשבון קופת גמל אחר באותו בית השקעות.

זכות זו שניתנה, תלויה רק בך - העמית. תבחון את מצב השוק, את האמינות של בתי-ההשקעה או חברות הביטוח בעלי קופות הגמל ותנהג על-פי האינטרס שלך. 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

adobe illustrator cs5 download 
purchase microsoft office 2010 home and business product key 
adobe cs5 web premium download 
windows 7 discount program 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...nish-cheap 
clomid comprimé acheter cialis 10mg viagra farmaco compra viagra generico achat cialis inde
order viagra no prescription buy viagra online canada sildenafil generic viagra viagra ordering online generic viagra soft tabs
cialis without a prescription tadalafil australia tadalafil soft tablets 20mg cheap sildenafil citrate tablets what is the drug viagra