בושה בושה
מס על פיצויי פרישה

מס שולי על פיצויי פרישה  - חוסר צדק משווע  הפוגע בעובדים המגיעים לגיל פרישה

על הקטגוריות האחרות בנושא חיסכון  סוציאלי, הקש: חיסכון סוציאלי

 

מזל טוב, הגעת לגיל הפרישה. אם היית שכיר, בנוסף לפנסיה שאתה עתיד לקבל, ישלם לך המעביד השלמה לפיצויי פרישה או פדיון של דמי מחלה שלא נוצלו, על-פי נוסחה השונה ממקום עבודה לאחר.  מדובר בהכנסה על הון של כספים שנצברו עבורך כל תקופת עבודתך כדי שישמשו אותך בזקנה. אלא שבמדינת ישראל, על הכנסה הונית כזו, שהגעת לגיל הפרישה ואתה קשיש, גובים ממך מס. ולא סתם מס אלא מס פירותי, כלומר את המס השולי שלך. המדינה נותנת לך הנחה או פטור ממס  על סכום של  כ-  10 אלפים ש"ח, בגין כל שנה שעבדת אצל המעסיק. (סעיף 9 (7' א') לפקודת מס הכנסה. מקובל לבקש פריסת הסכום, כך שאם המס השולי שלך, בשנים לבוא, יהיה נמוך יותר, תוכל לחסוך חלק מסכומי המס.

 

לאחר שכב' נשיא בית-המשפט המחוזי בת"א, אורי גורן, דחה  (2.5.07) את הבקשה שהוגשה על-ידי עובד מדינה לשעבר, להכיר בתובענה כייצוגית, אין לנישומים מה לעשות, אלא לנסות ולשכנע את הפוליטיקאים שישנו את פקודת מס הכנסה.  נותר למחות, להרים קול מחאה, אולי מישהו למעלה, יעשה משהו בעניין..

 

 להלן: הסבר קצר על הבעיה ופסק-הדין.

  חיוב פיצויי פרישה בכלל ובמס שולי בפרט, הנו עוות משווע כלפי השכירים
הטלת מס על כספי פיצויים שנצברו בחשבונות עובדים בקופות הגמל, שהם כספי חסכון סוציאלי שצבר עובד במשך שנות עבודתו, יש בה חוסר צדק משווע כלפי ציבור השכירים, שבזכות תשלומי מס האמת שנשא בהם  בשנות עבודתו, מלאה קופת המדינה.

 החבות במס על פיצויי הפיטורין, היא עובדה קיימת בדין הישראלי. השאלה בפנינו, האם על סכומים אלה צריך לחול מס רגיל (שולי), או מס הון ששיעורו 20%.  על-פי המצב כיום, בעת פרישת עובד ממקום עבודתו, ובעיקר בעת שהגיע לגיל הפרישה,  עליו לשלם על כספי הפיצויים שנצברו בחשבונותיו בקופות הגמל,  מס בשיעור השולי שלו, זאת לאחר מתן פטור על-פי סעיף 9 (7א') לפקודה,  שהנו כיום כ – 10,000 ₪ בגין כל שנת עבודה. (למשל - עובד שעבד  20 שנה ובעת הפרישה קיבל את מענק הפרישה ופדיון ימי מחלה שהצטברו לזכותו, ישלם מס הכנסה שולי, על ההפרש, בין סכום מענק הפרישה, לסך 200,000 ₪ שהנו סכום הפטור). במצב דברים זה, גם במקרה של פריסת המס על פני מספר  שנים מעת הפרישה, מוטל על הגמלאים  לשלם סכומי מס נכבדים בגין מענקי הפרישה שקיבלו לאחר שנות עבודה רבות. 

 

 בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה בשנת 2002, בה נקבע מס על רווחים מהון על נכסים פיננסים,   הייתה למחוקק  הזדמנות ראויה לקביעה, כי על מענק הפרישה ישולם מס רווח הון. המחוקק, לא הרים את הכפפה, ביודעין, או מתוך התעלמות מהעוול שעושים  לציבור  השכירים.

פסק הדין בעניין 'כבלי ציון'  - עמ"ה 568/04 כבלי ציון נ. פקיד השומה כבלי ציון, (20.11.05), פתח צוהר להביא את הנושא שוב לפתחם של בתי-המשפט, למתן לפרשנות מקילה וסבירה של בתי-המשפט בסוגיה. (פסיקת בית-המשפט המחוזי בעניין כבלים נתמכה על-ידי בית-המשפט העליון. ע"א  128/06 כבלי ציון נ. מס הכנסה,ניתן 26.4.07). 

 בעקבות קביעת בית-המשפט המחוזי בעניין  'כבלי ציון', הוגשה תובענה ייצוגית כנגד רשויות המס, בה בקש התובע, עובד מדינה, כי שיעור המס על פיצויי הפרישה, יהיה השיעור שנקבע על רווח הון ולא השיעור הרגיל על הכנסת עבודה. 

 

 בתאריך 2.5.07 ניתנה החלטה בית-המשפט בה נדחתה הבקשה להכיר בתובענה כייצוגית.  תת (ת"א) 111/06 עו"ד נפתלי גרוס נ. מדינת ישראל, רשות המסים, כב' הנשיא א' גורן. פסק-הדין סוקר את נבכי הפסיקה בנושא ומגיע למסקנה, כי  למרות שמלוא מענק הפרישה הנו רווח הון שבידי העובד, הרי על-פי ההלכה שנקבעה בעבר בבית-המשפט העליון, יש לחייב את הרווח ההוני במס כהכנסה פירותית, משמע מס רגיל.  אם לא יוגש ערעור לבית-המשפט העליון על ההחלטה, הרי הניסיון לשנות את גישת בית-המשפט בנושא משמעותי  זה, תאבד. ראוי להבהיר, כי גם אם היה העניין נדון כתובענה ייצוגית, והתובע היה זוכה בדין,  ההחלטה הייתה תקפה רק לגבי מי ששלם את המס על פיצויי הפיטורין, שנתיים לפני מועד הגשת התובענה. ראה : תובענה ייצוגית  בש"א 30998/06  עו"ד נפתלי גרוס נ. רשות המסים, מפי כב' נשיא ביהמ"ש המחוזי בת"א, השופט א' גורן, 2.5.076

נפתולי פרשנות בתי-המשפט בין סעיפי פקודת המס וההבחנה בין הכנסה הונית לבין הכנסת פירות, והתוצאה  האבסורדית הקיימת בדין לפיה,  על הכנסה הונית משלמים  העובדים שפרשו בגין מענק הפרישה -  מס פירותי, יש בה פגיעה קשה בערכים בסיסים של כבוד העובד ומבטאים חוסר דאגה  ואכפתיות למצבו הסוציאלי לעת זקנה. בתי-המשפט, לא ראו מקום לאמץ  פרשנות אחרת, סוציאלית והוגנת יותר כלפי העובדים, ולא נותר אלא, להמתין ליומו של השינוי על-ידי המחוקק.

 

אריה גבע, כמו מאות אלפים עובדים שפרשו לגמלאות, שילם מאות אלפי שקלים מס הכנסה, על סכומי הפיצויים שהצטברו לזכותו במשך השנים ושאותם קיבל בעת הגיעו לגיל הפרישה.  גם אם רשויות המס מסכימות לפרוש סכום זה, על פני מספר שנים, הרי כל מי שמשלם מס הכנסה על הפנסיה שלו או בתקופת הפרישה, ישלם מס הכנסה בהתאם לשיעור השולי, גם על סכומי הפיצויים.

 

מוצע:  פקודת מס הכנסה תשונה, כך, שפיצויים ומענקי פרישה, עד לסכום התקרה על-פי 9 (7א') בפקודה, יהיו פטורים ממס ועל היתרה יחול מס רווחי-הון

 

נראה לפיכך, כי רק פעילות פוליטית-חברתית, שתביא לשינוי בחוק, יהיה בה לפתור סוגייה זו, שעל-פי המצב כיום, הנה בלתי צודקת בעליל כלפי ציבור העובדים.

 

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

adobe dreamweaver cs6 price 
buy adobe illustrator mac 
office 2010 cheap for students 
discount windows xp full edition 
cost of camtasia studio 
cialis preisvergleich achat cialis générique 5mg viagra waar te koop tadalafil 20mg preis viagra sans ordonnance belgique
purchase levitra online 5mg tadalafil buy sildenafil viagra 200 mg viagra levitra vardenafil tablets
tadalafil online generic equivalent for viagra generic cialis manufacturer 200 mg viagra tadalafil manufacturers india