בושה בושה
מס הכנסה

 

17.9.09  חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לכלל האזרחים  -   הצעה אותה מעלה שר המשפטים יעקב נאמן.

  • אריה גבע, הביע דעתו לא אחת, על  היתרונות והחשיבות של חובת הגשת דוח שנתי לכלל האזרחים, הן מבחינת  קופת האוצר והן  בחשיבות ערכית  - תרבותית של צעד כזה על משמעות האזרחות, חלוקה הוגנת של נטל המס וציות האזרחים לחוק.

בכנס השנתי של לשכת רואי חשבון, שנערך ביום  17.9.09, הביא פרופסור יעקב נאמן, שר המשפטים, הצעה  שהועלתה לא אחת בעבר, לפיה -  כל אזרחי  ישראל, יהיו חייבים אחת לשנה, בחובת הגשת דוח  לרשויות מס הכנסה, בו תכללנה כל הכנסותיהם באותה שנה, לרבות – שכר, פנסיה, רווחי הון, חסכונות, שכר דירה, תמלוגים, לרבות מתנות מעבר לסכום מסוים.

כיום, קיימת חובת הגשת  דוח שנתי לרשויות מס הכנסה רק  לבעלי הכנסות גבוהות, אך נראה כי רבים מקרב האזרחים, גם אלה אשר הכנסותיהם הנם מעל הרצפה שנקבעה לעניין הדוח, אינם מגישים דוח, ולמעשה אינם נמצאים ברשת משלמי המס.

למותר להדגיש את חשיבות תשלום מס אמת הן מבחינת המשק הלאומי, והן מבחינת חלוקת נטל מס הוגנת בין אזרחי המדינה. למרות שאנו קוראים פה ושם, על מעלימי מס שנתפשו והורשעו, נראה, כי אצל  כלל הציבור,  עניין המס אינו נתפש בחומרה הראויה, והרושם הוא כי קצרה  ידם של רשויות המס,  להגיע אל חלק נכבד מאלה המעלימים מס.

אין ספק כי  חובת הגשת דוח מס שנתי, לכלל אזרחי המדינה, יש בה לשרות משמעותית את   הגברת גביית המסים תוך הצרת צעדיהם של אלה המשתמטים ממילוי של חובה אזרחית בסיסית זו.   מבחינה  טכנית מנהלית,  בעידן המחשבים כיום, לא צריכה להיות כל בעיה לרשויות המס לטפל בדוחות הרבים שיגיעו אליהם,  גם אם יידרש לכך תוספת כוח אדם מסוימת.

הבעיה אינה בהחלת חובה  בחוק של  הגשת הדוח על-פי חוק, אלא בתרבות השלטונית והחברתית  של יישום הוראות חוק בעניין זה.  מצב בו כל האזרחים חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, קיים ברבות מארצות העולם וכל מי שחי בארצות-הברית, אזרחים ותושבים נתינים זרים, יודע  היטב, כי עניין הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, הוא עניין רציני מאד וכל אזרח או תושב, שלא עמד בו, נענש באופן חמור.

אם תוכן וצורת  הדוח,  לאלה שלא הגיעו לרצפת הכנסות מסוימת, יהיה פשוט, ואם יהיו רשויות המס, בגיבוי הממשלה וזרועות אכיפת החוק האחרות -  נחושים ורציניים, ואם הנושא ילווה בהסברה ראויה - י יש לברך על הצעתו של פרופסור יעקב נאמן וליישם בהקדם  את חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לכלל האזרחים,  בדרך של שינוי פקודת המס.

באם לא נהיה עדים למאבק יוקרה, בין שר האוצר לבין שר המשפטים, נראה לנו, כי לאחר טרוניות ומענות בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות, לרבות אוכלוסיית הקשישים,  כלפי עצם הרעיון,  התוצאה תהיה  חיובית לשכבות אוכלוסייה רחבות. אם אלה שאינם מגיעים לסף המס, יראו עצמם אזרחים שווי זכויות וחובות.  יש להניח כי אזרחים רבים, בני המעמד הבינוני,, יצאו נשכרים כספים ויקבלו החזרי כספים לא מבוטלים מרשויות המס.

לא נותר לנו, אלא לברך את שר המשפטים על  היוזמה   לחייב את כל האזרחים בהגשת דוח שנתי, ולעקוב אחר יישום עניין זה הלכה למעשה על-ידי ממשלת ישראל. נמתין ונראה. 

 

 24.7.09  ניכוי הוצאות עבור מטפלת  - יוק !

במסגרת חוק ההסדרים  2009-2010,  ביטלה הכנסת את הישגי פסק-הדין  בעניינה של ורד פרי, שהכיר בהוצאות מטפלת של ילדיה של  אישה עובדת  כהוצאה מוכרת לעניין מס הכנסה.

תחליף  התמיכה שיקבלו אמהון עובדות, שקבע המחוקק בהמלצת משרד האוצר,  מעורר חילוקי דעות. 

למעשה, תוצאות מאבקה המשפטי העיקש של עו"ד ורד פרי,  והצלחתה בבית-המשפט, סוכל על-ידי הממשלה בתמיכת חברי הקואליציה, שתמכו באוצר בלא שירדו לעומקם של דברים. .

 

30.4.09   הכרה בהוצאות מטפלת

בית המשפט העליון בפסק הדין   ע"א 4243/08 פקיד שומה גוש דן, נ. עו"ד ורד פרי, שניתן ביום 30.4.09  דחה את ערעור רשויות המס  על החלטת בית-המשפט המחוזי  (השופט מגן אלטוביה מיום  3.4.08) ואישר את ההלכה שנקבעה לפיה -  הוצאות שהוציא נישום  (גבר או אישה) עבור הילדים,   שנועדו לאפשר לו לבצע את עבודתו, הנם הוצאה  מוכרת. עם זאת, להוציא את עו"ד פרי עצמה, לגביה חלה ההלכה למפרע, הרי לגבי כל הנישומים האחרים, תחול הלכה זו משנת המס 2010, זאת בתנאי, שהמחוקק, משמע הכנסת,  לא יקבע בחקיקה אחרת.

 

 לקריאה על  החלטת בית-המשפט  העליון  בעניין עו"ד ורד פרי באתר בושה:   עו"ד  ורד פרי  דוגמא ראויה לחיקוי 

 

לקריאת פסק-הדין המלא של בית-המשפט העליון מיום 30.4.09

הקש:  ע"א 4243/08  פקיד שומה גוש דן נ. עו"ד ורד פרי

 עורכת-דין ורד פרי,  ניהלה עם רשויות מס הכנסה קרב ארוך ומתיש שצריך לשמש דוגמא ומופת לאחרים, כי גם אזרח מן השורה, אך  נחוש,  יכול להביא לשינוי גדול. אתר בושה מצדיע לעו" ד  ורד פרי, ומקווה שמאבקה  ישמש אות ומופת  לאזרחים רבים אחרים, לא להרתע ולהיאבק על צדקת דרכם.

 

 

 

דעה אישית  מיום  7.4.09 בעניין זה  הקש:  בית-המשפט העליו, הוצאות מטפלת 

 

בתאריך  2.3.09  שנה לאחר הגשת הערעור על-ידי המדינה, כתבנו במדור דעה אישית,  הציבור עודנו מתין -   דעה אישית, הקש:  רשות המסים והציבור,  מצפים לעליון

חלפו פחות מחודשיים ימים ובית-המשפט העליון אמר דברו באופן ברור והחלטי.  

שוב הוכח, כי בית המשפט העליון,  הוא מפלטו היחידי כמעט, של האזרח, מפני שרירות  לבם ואטימותם של רשויות המס  כלפי האזרחים.  

 

בית המשפט העליון  פסק בעניין שינוי מדיניות המס לגבי הוצאה עבור גידול ילדים  בתבונה עילאית ביחסיו עם הרשות המבצעת.  החלטתו   אינה רטרואקטיווית והיא  מאפשרת לרשות המחוקקת לשנות את ההחלטה בדרך של חקיקה. בכך,  הבהיר בית-המשפט העליון, כי אין לו כוונה ועניין לראות עצמו מעל הכנסת ופירק חלק ניכר מהתחמושת בידי אלה הרוצים לשנות את המצב הקיים ביחסי  בית-המשפט העליון  - הכנסת. בידי ממשלת ביבי נתניהו,  יש  שהות של  שבעה חודשים, עד מועד ישום החלטתם ב-1 בינואר 2010 כדי לתקן את פקודת מס הכנסה באופן שביא לשינוי ההלכה שנקבעה בעניין הכרת הוצאות טיפול בילדים.   קשה לראות את ביבי  נתניהו ושר האוצר יובל שטינייץ, נוקטים צעד כזה וקשה מכך, לראות את מפלגת העבודה, תומכת  בחקיקה כזו מבלי להתפרק סופית.  אולם אצלינו הכול אפשרי. 

 

מן הראוי שהחלטות עקרוניות בדיני מס, יתקבלו על-ידי שר האוצר ובלא דיחוי

 9.2.09  מדיניות  הממשל, לדחות ככל שניתן  הכרעות שיפוטיות בנושאי מיסוי עקרוניים, פוגעת בציבור רחב של אזרחים, מעשירה את  קופת המדינה לעתים, שלא-כדין, גורמת לאיבוד משאבים ופוגעת באמון הציבור ברשויות המדינה ובמערכת המשפט.   האם מדובר במדיניות  הממשלה או  מדיניות היועץ המשפטי  או פרקליטות המדינה. 

לקריאה הקש: דחיית הכרעות שיפוטיות, מדיניות פסולה

 

ניצחון האוצר על הגימלאים

משרד האוצר  ניצח  את הגמלאים בקרב. בית-המשפט המחוזי, השופט מגן אלטוביה, דחה בקשה של  גמלאי קרנות הפנסיה הותיקות,  לפטור ממס הכנסה,  חלק  מכספי הפנסיה שהם מקבלים שמקורו בהפרשות ששולמו לקרן הפנסיה מכספים שלהם, שהם כספים שכבר שולם עליהם מס.  (7.1.09) .

 

אתר בושה על פסק-הדין הקש: ישולם מס הכנסה מלא על כספי פנסיה מקרן ותיקה

 

לקריאת פסק-הדין המלא הקש:  הפ 605/04 נעים בקל וגמלאים אחרים, נ. משרד האוצר מס הכנסה.

 

 

   מספר מאמרים 
1 30.4.09 מהפכה בדיני המס - הוצאות עבור ילדים, יוכר כהוצאה מוכרת. עו"ד ורד פרי, הוכיחה כי אדם נחוש יכול להביס את רשויות המס
2 8.2.09 מדיניות הממשל, לדחות ככל שניתן הכרעות שיפוטיות בנושאי מיסוי עקרוניים, פוגעת באמון ציבור.
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

microsoft office price in malaysia 
buy adobe software online 
cheap windows 7 update 
download outlook mac os x 
buy windows 7 family pack uk 
viagra receptfri vrouwen viagra kopen cialis 20mg viagra online levitra acquistare
where can i buy kamagra in london viagra products in india cialis generic no prescription cialis how long does it last sildenafil citrate without prescription
viagra cost in india generic levitra vardenafil 40 mg cialis generic cialis picture sildenafil for females