בושה בושה
משרד מבקר המדינה

 

תקופת כהונתו השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, בתפקיד מבקר המדינה, נמשכה 7 שנים, עד יוני 2012,  היו לי מגעים עם משרד המבקר  בנושאים שונים, מהם יצאתי מאוכזב, תוך גיבוש התובנה, כי דרך תגובת המשרד לפניות שלי, מצביעה על התנהלות בעייתית, לא יעילה, אולי נרפית - של משרד מבקר המדינה, העומד בראשו ועובדיו הבכירים.

וכך אתר בושה היה אחד הקולות הבודדים,  המותח בגלוי ובלא מורא,  ביקורת נוקבת על דרך התנהלות משרד מבקר המדינה בראשות  מיכה לינדשטראוס.

1.1.13 וחוסר הצלחת מבקר המדינה לביעור השחיתות - מתבקש בדק בית יסודי

לאחר כניסת יוסף שפירא (גם הוא שופט בדימוס), לתפקיד, ומעקב שלי, אחר הדוחות שהוא מוציא ודרך עבודתו, חשבתי כי יהיה מבחינתי בזבוז זמן, לשלוח לו דוח וניירות עמדה שערכתי, בנושאים חשובים שבדקתי העומדים על סדר היום הלאומי - מינהלי.   באותם נושאים בהם שלחתי העתקים, קבלתי אישור כי העותק התקבל ובכך הסתיימה מעורבותי מבחינת מבקר המדינה.

פריחתה המפחידה של השחיתות השלטונית, במרכז העבודה השלטונית, לה אנו עדים לאחרונה, מבטאת כנראה קצה קרחון של  שלטון מושחת מיסודו, של כללי מינהל ובקרה בלתי מספיקים ושל השלמה ציבורית ושל מוסדות  המבקר, עם המתרחש.  דומה כי רבים בקרב השלטון, נבחרים ונושאי משרה, חפרו מתחת למערך השלטון הישראלית, מערך של מנהרות נסתרות, דרכן הן נוטלים את כספי הציבור ומעבירים אותם למי שהם חפצים, תוך חששות כי הם נוטלים מעשר לכיסם ומקדמים   עובדים לא ראויים לתפקידי מפתח, כדי שישלמו להם בכסף או שווה כסף תמורת סידור הג'ובים. סדום ועמורה ממש, ורשת זו של שחיתות, עלולה למוטט עמה את כל המערכת השלטונית.

בימים אלה, של שלהי 2014, כשעוד לא הספקנו  לעכל את הגילויים החדשים בדרך עבודת ראש הממשלה אהוד אולמרט, אשר מנסה להפוך את ההליך הפליליל לחוכא ואיטלולא, כאשר שר ביטחון לשעבר (פואר), נראה כמו גנב קטן ונקלה שעשה לביתוח, הרי  הצונאמי   שאנו עדים לו, בו עשרות  נבחרים ואנשי ציבור בכירים  מובלים לחקירה פלילית,  הרי המלה שחיתות שלטונית, אינה רק גחמה לגביה יש רק מתי מעט,   המנסים להלחם בה, אלא היה מתגלית במלוא  הרסנותה.  טוב שיש משטרה, שבתחום זה, אינה עושה חשבון ואינה יודעת מורא ונראה כי דווקא בתחום זה, של תפישת  מרומים מעם, בקלקלתם, מפיחים בה רוח חיים.

דרוש בדק בית יסודי אצל כל גורמי הבקרה ואכיפת החוק, לרבות מבקר המדינה, שמתברר כי עבודתו אינה אפקטיבית לחלוטין.   לרשותו עומד מנגנון גדול של עובדים מיומנים, המשתכרים משכורות גבוהות מאד, תוך שהם נהנים מביטחון תעשייתי. יש להם את כל הכלים לרדת לשורשם של דברים, לעיין במסמכים, לקבל כל מידע, ולכתוב דוח של ממש, עם מסקנות נושכות שניתן ליישם.  די עם הסיפורים המופיעים בעיתון על מקרה כזה או אחר, הנמוגים תוך ימים ספורים ואנשי השלטון ממשיכים בסורם.

 

13.1.15 פרסום דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי, בו נבחן לאחר   שנים רבות,  נושא הארנונה, מציג את הבעייה ושברה, ואת דרכם הקלוקלת של רשויות השלטון המרכזי, קרי משרד הפנים, בנושא חשוב זה.

הארנונה  הוא המס הנרחב ביותר במדינה והקיפו השנתי מגיע ל - 276 מיליארד ש'ח בשנת 2013. החוק מיושן, יישומו לוקה בהרבה היבטים, הוא מתנהל על-ידי הרשויוית המקומיות, שרובן אינו מצטיין בניהול תקין ויושר אישי. מצב בו כל רשות מקומית, קובעת כללי שונים, שיש בהם לעוות באופן משמעותי את נושא חלוקת נטל הארנונה בין תושבי העיר,  היא מצב לא רק אנטי חברתי, אלא בעיני הוא התגלמות השחיתות השלטונית.

 

בשל המקום החשוב אותו תופש מס הארנונה בחיי האזרחים, והעובדה כי בשנים האחרונות העברתי למשרד מבקר המדינה חומר רב בעניין כשלי הארנונה  ואת  עותקי מכתבי לשרי אלי ישי ולאחריו, גדעון סער, שלא עשו  כמעט מאומה כדי לתקן את המצב הכאוטי,  ראיתי מקום לכתוב את דעתי על  דוח הביקורת  בנושא הארנונה, שרב בו החסר בנושאים חשובים. גם כך, יש בדוח המבקר, חומר רב, המראה את אוזלת ידם של השלטון המרכזי (שרי הפנים), אדישות  ראש הממשלה, כל זאת, כאשר המצב הקיים מביא לא רק לפגיעה באזרחים, אלא גם לפגיעה ביעילות בתי המשפט בערכאות השונות וכמובן ברשויות המקומיות, שיורות לעצמן ברגליים, תוך שהן מקלות ראש  ומעש, במאבק נגד השחיתות השלטונית והאישית הקיימת בחלקן.

 

קישור ומראה  מקום אל דוח מבקר המדינה, השווה קריאה:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי  בנושא הארנונה. פורסם בשלהי 2014

ראינו מקום להביא את סיכום הדוח ועיקרם, כלשונם בדוח המבקר:

 

 • "המקור העיקרי להכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות הוא מס הארנונה שהן מטילות על המחזיקים בנכסים בתחומן, לפי ייעוד השימוש בהם ומקומם. בשנת 2012  הטילו הרשויות המקומיות ארנונה בסך כולל של כ-26 מיליארד ש"ח, שהיוו לאחר הענקת הנחות ופטורים, כ-71% מסך ההכנסות העצמיות המתוכננות שלהן לאותה שנה.
 • כללי הארנונה מעוגנים הן בחקיקה הראשית - דהיינו, פקודות מנדטוריות וחוקי הכנסת; והן בחקיקת משנה - דהיינו, תקנות וצווים שהותקנו בידי שרי הפנים והאוצר, וכן צווי ארנונה שהמועצות המקומיות מעדכנות מדי שנה.
 • במסגרת המאבק באינפלציה הדוהרת בשנות השמונים של המאה העשרים, נחקק החוק לייצוב המשק, התשמ"ה-1985 (להלן - חוק ההקפאה), אשר הגביל את סמכות הרשויות המקומיות להקטין את גירעונן באמצעות העלאת תעריפי הארנונה, ואת הסמכות להעלאתם מעבר לתקרה מסוימת הוא העביר לשרי הפנים והאוצר (להלן - אישור חריג).
 • פעולות הביקורת
 • בין החודשים אוקטובר 2013 לפברואר 2014 בדק משרד מבקר המדינה היבטים שונים בנושא הארנונה, ובהם: הטלת הארנונה על ידי הרשויות המקומיות; מתן הנחות בארנונה לזכאים; מעקב אחר חובות הארנונה וגבייתם; מחיקת חובות הארנונה. הבדיקה נעשתה ב-12 רשויות מקומיות: שבע עיריות - באר שבע, בני ברק, חיפה, טירת כרמל, נצרת, עכו ועפולה; שלוש מועצות מקומיות - אבו סנאן, זכרון יעקב, ופקיעין; ושתי מועצות אזוריות - חוף השרון ומרום הגליל. בדיקות השלמה נעשו במשרד הפנים, בשנים ממחוזותיו - חיפה וצפון, ובאגף התקציבים במשרד האוצר. הממצאים בדוח זה מבוססים גם על נתונים ומידע שאסף משרד מבקר המדינה באמצעות שאלון שנשלח לכל 257 הרשויות המקומיות בישראל.
 • הליקויים העיקריים

 • ליקויים בהטלת הארנונה
 • משרד מבקר המדינה לא מצא את מערכת הנימוקים, הסיבות וההצדקות ההגיוניות לשיעורי הארנונה המוטלת הלכה למעשה על ידי הרשויות המקומיות. כל רשות מטילה ארנונה בשיטה התוספתית, מבלי שנבחן סרגל הצרכים הדרוש לה למימון פעילותה. על אף החלטת הממשלה שהתקבלה כבר לפני שמונה שנים להקים ועדה ציבורית לרפורמה בארנונה, המלצותיה טרם הועברו לשרי הפנים והאוצר.
 • רשויות מקומיות רבות החליטו להוסיף תתי-סיווגים ל-12 הסיווגים הראשיים שנקבעו בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז-2007 (להלן - תקנות הארנונה), וחלקן אף הגדירו תתי-סיווגים רבים מאוד. כמו כן, הן סיווגו באופן שונה נכסים שנעשה בהם שימוש זהה, ופיצלו נכסים ששימשו לתכלית אחת לכמה סיווגים. מצב זה גרם לחוסר אחידות בין הרשויות המקומיות בהטלת הארנונה ולהיעדר שוויון בין חייבי הארנונה בגין נכסים דומים.
 • רשויות מקומיות קבעו בצווי הארנונה שלהן תעריפים החורגים מההוראות בתקנות הארנונה; הן חייבו את הנכסים בתחומן לפי שיטות מדידה שונות. התייחסו באופן שונה להצמדות ולשטחים המשותפים, וחלקן אף חייבו לפי שיטת מדידה השונה מזו שנקבעה בצו הארנונה שלהן. מצב זה גורם להבדלים גדולים בשטחים המחויבים בארנונה על ידי רשויות מקומיות שונות, ויוצר אי-שוויון בחלוקת נטל המס בין המחזיקים בנכסים.
 • במשך שנים רבות לא ביצעו חלק מהרשויות המקומיות סקר נכסים, וקיים חשש שהדבר גורם להן להפסד הכנסות ויוצר אי-שוויון בנטל המס המוטל על המחזיקים בנכסים השונים בתחומן.
 • היקפן הגדול של הבקשות לאישור חריג שאישרו משרדי הפנים והאוצר באופן מלא או חלקי - 92 בקשות ב-2012 ו-62 בקשות ב-2013 - אינו עולה בקנה אחד עם מטרת החקיקה, ולמעשה הפך את החריג לכלל; טיפולם של משרדי הפנים והאוצר בחלק מהבקשות לאישור חריג נמשך זמן רב מדי, עד כדי כך שחלק מהרשויות המקומיות לא יכלו לממשו בשנת המס הרלוונטית.

 • מתן הנחות בארנונה שלא בהתאם לתקנות
 • רשויות מקומיות העניקו הנחות מסוגים שונים, שלא בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993, וללא בדיקה מספקת של זכאות המבקשים; הן לא קבעו מבחני משנה למתן ההנחות ולא ביטלו הנחות לזכאים שלא הסדירו את יתרת חובם עד לתום שנת המס.
 • משרדי הפנים והאוצר לא קבעו מנגנון לעדכון רשימת ערי עולים בהתאם לאמות מידה אובייקטיביות ומהימנות. השיהוי בטיפול בנושא מנציח מצב שבו רשויות מקומיות מסוימות נהנות מתוספת בהכנסות מארנונה על נכסים בבעלות המדינה, ללא קשר לשיעור העולים באוכלוסייתן, ולהפך.

 • מעקב לקוי אחר חובות הארנונה וגבייתם
 • הבדיקה העלתה תמונה עגומה ומדאיגה בכל הנוגע לטיפול הרשויות המקומיות בהיקף העצום של חובות הארנונה שאינם משולמים להן. בסוף 2012 הסתכמו החובות בכ-27.5 מיליארד ש"ח; היקף החובות בשנה זו היה גבוה ביותר מ-9 מיליארד ש"ח מהגירעון המצטבר ומעומס המלוות שלהן גם יחד; השיעור המשוקלל של גביית הארנונה ברשויות המקומיות עמד באותה שנה על כ-42%,
 • וב-20 מהן היה נמוך אף מ-10%.
 • בהיעדר אמות מידה ברורות, אימצו לעצמן הרשויות המקומיות, כל אחת על פי דרכה, כללים שונים להגדרת חובות ארנונה שיש חוסר ודאות לגבי גבייתם כ"חובות מסופקים". בסוף 2012, 62% מסך חובות הארנונה כלפי הרשויות המקומיות - 17.0 מיליארד ש"ח - הוגדרו כמסופקים. משרד הפנים הציג את חובות הארנונה בדוחות השנתיים שלו ללא החובות המסופקים, וכך ייפה את התמונה האמתית של היקף החובות ונתן לגיטימציה לרשויות המקומיות להתייחס לחובות המסופקים כאל חובות אבודים שאין כל יכולת לגבותם.
 • הבדיקה העלתה ליקויים רבים בהליכי הרישום, המעקב והגבייה של חובות הארנונה על ידי הרשויות המקומיות; חובות כלפי כמה מהרשויות המקומיות התיישנו בשל אי-נקיטת הליכים לגבייתם; רשויות מקומיות הפסיקו או עיכבו הליכי גבייה של חייבי ארנונה בתחומיהן, בלי שנמצאו מסמכים המעידים על הסיבות לכך, והן הורו לעשות כן אף על פי שהתקשרו עם חברות גבייה לטיפול בחייבים."


 • 25.3.13  מבקר המדינה יוסף שפירא מותח ביקורת נוקבת על קודמו, מיכה לינדנשטראוס.

 

והנה, תשעה חודשים לאחר כניסתו לתפקיד מבקר המדינה, של השופט בדימוס יוסף שפירא,  בעיתון ידיעות אחרונות, של ערב חג הפסח, בראיון ארוך אותו נתן שפירא לעיתונאם נחום ברנע וטובה צימוקי, הוא מותח ביקורת קשה ביותר, לפעמים אפילו ברוטלית, על דרך תיפקודו של קודמו. שפירא מכנה את מצב משרד מבקר המדינה אותו השאיר לינדשטראוס, 'אדמה חרוכה'.  זו הפעם הראשונה מאז כהונתו בה מתראיין יוסף שפירא לתקשורת, כך שאין לחשוד בו כי הוא רודף כותרות.

צריך לקרוא את הכתבה כדי להבין את עומק השבר, בעוד עם ישראל, בסיוע התקשורת שניזונה מהכותרות שהביא לינדנשטראוס, סבר כי לינדנשטראוס היה מבקר מצויין.   אני לא מופתע נוכח הביקורת, והיא רק מחזקת ומאששת את אשר סברתי כל העת, דרך אותם נושאים מוגבלים, אותם הבאתי בפני מבקר המדינה. לקריאה ראה:

לא מצאנו כי  'ידיעות אחרונות' פירסמו את המאמר ברשת.

 

מבקר המדינה  הנו מוסד חשוב, בעל יוקרה, בעל סמכויות ביקורת נרחבות  אשר עומדים לרשות כספיים משאבים רבים, שתכליתם העיקרית הנה הגדלת יעילות  פעולות רשויות השלטון על זרועותיו השונות והגברת ההייגינה השלטונית של השרות הציבורי. מבקר המדינה נבחר ע"י הכנסת ואישיותו תפישתו ודרך עבודתו, משפיעים באופן משמעותי על תיפקוד משרד מבקר המדינה ותפישת הציבור את מוסד מבקר המדינה.  מבקר המדינה הנוכחי, מיכה לינדנשטראוס,  נבחר לכהונתה על-ידי הכנסת במאי 2005 ומכהן בתפקידו מאז אוגוסט 2005.

 

יעילות עבודת מבקר המדינה, חשובה במיוחד בעת הזו,  בה השחיתות הציבורית-שלטונית בישראל, מרימה ראש, כמעט שולטת בכיפה.  הופעותיו המתוקשרות של מיכה לינדשטראוס מבקר המדינה נועדו לכאורה, להגדיל את  מודעות הציבור לפעולות משרד מבקר המדינה ולמאבק שמנהל משרד מבקר  המדינה נגד השחיתות  השלטונית, אך נוכח  חוסר ההצלחה של הדברת  נגע השחיתות - ודחיפות הופעותיו התקשרויות של מיכה לינדנשטראוס, מבקר המדינה -  אנחנו תוהים, האם הופעותיו הדחופות  בתקשורת  הם כלי יעיל   במסגרת המאבק בשחיתות, או אולי  עבור מיכה לינדשטראוס, התקשורת הנה  מטרה בפני עצמה, משום שהאיש, מיכה לינדנשטראוס פשוט אוהב לראות  את שמו מופיע שוב ושוב בכותר.

 

 

נציב תלונות הציבור
פניות הציבור  אל מבקר המדינה, כנגד  פגיעה פרטנית באזרחים מצד רשויות השלטון, מטופלות על-ידי  נציב תלונות הציבור, במשרדו של מבקר המדינה.


תחום זה של טיפול בפניות הפרט, שהנו אחד מתפקידיו של מבקר המדינה ומשרדו,  יחסית, מתנהל ביעילות, והאזרחים מקבלים תגובות ענייניות לפניות שלהם, תוך שבמספר מקרים רב, נמצא הפתרון לבעיות שלהם. בתחום זה, פעולת מבקר המדינה הנה יעילה ומבורכת.

כפל הכובעים של מבקר המדינה, מיכה לינדשטראוס, כמי שעומד בראש ביקורת המדינה ובמקביל הנו נציב תלונות הציבור,  יוצר אצלינו קושי מהותי.  בשל ההבחנה המהותית  ברורה בין תתום הביקורת, לבין תחומי עיסוקו של נציב תלונות הציבור,  נשאלת השאלה הבסיסית, מדוע  צריכה להיות זהות בעושים במלאכה, בין עבודת הביקורת של מבקר המדינה, לעומת זאת, של  העושים במלאכה בעניינים שהם בתחום נציב תלונות הציבור. נוהל תקין, בקרה יעילה ועקרון מניעת ריכוז כוח עודף ותלות מוגברת בגורם שלטוני אחד, ראוי היה להפריד בית שני התפקידים, למוות שפיצול כזה  כרוך בהגדלת ההוצאות של תקציב המדינה.

למרות חשיבותו, עניין זה אינו  עומד על סדר היום ולא יעלה כנראה  בקרוב לדיון רציני. כך או כך  אנו סבורים  כי ראוי היה שמבקר המדינה ירחיב פעילות זו של נציבות תלונות הציבור.

מה בין תפקידו של מבקר המדינה לעניין הביקורת המערכתית - הכללית, לבין היותו נציב תלונות הציבור ומשמעות ההבדל מבחינת  ציבור האזרחים ראה:  נציב תלונות הציבור הציבור.

 

סמכויות מבקר המדינה בראי  הפסיקה
חוות דעת מבקר המדינה נגד שתי פרקליטות - בעניין  פרשת  חיים רמון הביאה לעתירה בפני הבג"ץ.
סמכויות של מבקר המדינה  בתחום הביקורת רבות ונרחבות  והן מעניקות לו, חופש פעולה די נרחב במהלך ביצוע הליך הביקורת. אמנם מבקר המדינה נטול סמכויות ביצוע ואין  קביעותיו  מחייבות את זרועות המינהל הציבורי, אך דבריו, יש בהם, משום להטיל כתם או פגיעה בשמו הטוב ובפועלו של אדם או ארגון, אשר זכה לקבל דברי ביקורת על מעשיו או מחדליו.

לא אחת, ישנם עובדי ציבור החשים נפגעים מדבריו של מבקר המדינה. האם יש להם סיכוי לשנות את קביעותיו והאם ומתי יתערב בג"ץ בדוחות או בקביעות של מבקר המדינה. עניין זה הגיע לדיון, כאשר שתי פרקליטות בכירות (רות בלום דוד, אריאלה סגל - אנטלר ), חשו נפגעות מדברים שאמר כנגד פועלם, מבקר המדינה, כאשר בדק את פרשת אי-מסירת כל חומר החקירה לידי חיים רמון, כאשר הועמד לדין בפרשת הנשיקה.


בג"ץ  דחה את עתירת הפרקליטות הנכבדות וקבע, כי  חוות-הדעת של מבקר המדינה, הנה פרי תהליך אינקוויזטורי (חקירתי), מקצועי - אוביקטיבי, הכולל איסוף חומר, ניתוחו, ראיון עדים וכו'.  לקריאת פסק-הדין המעניין מיום 23.6.11,  ראה:
בג"ץ 48710/10 רות בלום-דוד, אריאלה אנטלר נ. מבקר המדינה, בעקבות פרשת חיים רמון 6-2011

לקריאה באתר בושה הקש  - הערות אתר בושה,   על סמכויות מבקר המדינה בעקבות פסק-הדין.

 

על עבודת מבקר המדינה
למרות שחלפו שנים לא מעטות מאז מונה לתפקידו, מבקר המדינה מיכה לינדשטראוס עצמו  התבטא בספטמבר 2009,  כי המאבק בשחיתות בעצם לא החל,  אך הוא לא הסביר, מדוע לא נראה את המצב הבעייתי ככישלון ברור של תפישתו ושל  דרך עבודתו,  נוכח העובדה כי  מיכה לינדנשטראוס מכהן בתפקיד מבקר המדינה מאז אוגוסט 2005.  בעל כורחך אתה שואל עצמך,  האם האיש נכשל  או הצליח בתפקידו  ולדידי, התשובה ברורה.

 

העובדה כי מבקר המדינה הוא 'חכם לאחר מעשה', וכי בדרך כלל,  עובדיו חסרי כל ניסיון של   עבודה מעשית בשטח  ובתחומים בהם הם פועלים, (להוציא אנשי מערכת הביטחון), עלולה ליצור מצב בעייתי, של התעלמות מהמציאות ויצירת נורמה שהיא בלתי אפשרית במציאות.

 

הציבור מקבל מוצר סופי של עבודת מבקר המדינה, בדימוי דוחות ביקורת, שנראה כי להוציא כותרות בנות יום בתקשורת, אין להם השפעה של ממש, אך מעבר לכך, אין כל  שקיפות  של  פעולות משרד מבקר  המדינה והעדר ביקורת או בקרה על דרך התנהלותו.  ייטיב מבקר המדינה, אם יציע דרך ראוייה  בה גוף חיצוני יבדוק את דרך פעולת משרדו על כל היבטיה.

מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, אינו נוטה לשתף את האזרחים במאבק נגד השחיתות השלטונית ודרך עבודתו מול האזרחים, למעשה מרחיקה אותם מסיוע לו במאבק זה.   הרושם שנוצר אצלינו, כי מבקר המדינה פועל  בעניין  ביקורת אישים פוליטיים (להבדיל מביקורת שגרתית של המנהל הציבורי שהיא עיקר פועלת משרד מבקר המדינה),  באופן שלנו גורם אי נוחות רבה.

 

דוח מבקר המדינה על האזנת הסתר בפרשת הנשיקה של חיים רמון- שוב מציף את הפרשה
בתאריך 6.7.08 הטילה ממשלת ישראל בראשות אהוד אולמרט, על מבקר המדינה, לבדוק ולהכין חוות-דעת לגבי האזנות סתר בחקירה פלילית, בכלל ובהתייחס לפרשת חיים רמון, שר המשפטים שהורשע במעשה מגונה בקצינה, בשל נשיקה שנתן לה, כאילו לא בהסכמתה.

על בדיקת מבקר המדינה, משך הזמן הרב שחלף, ועל נוסח הדוח  המלא ומסקנותיו, כותב אתר בושה, ראה : על דוח מבקר המדינה בעניין האזנות סתר, הנשיקה של חיים רמון.  שהתפרסם 26.6.10

 

לקריאת הדוח המלא של מבקר המדינה שפורסם ביום 28.6.10 בעניין האזנות סתר בחקירה פלילית, שעיקרו, פרשת אי-מסירת חומרי חקירה לחיים רמון, בעת שהיה נאשם במשפט פלילי, בפרשה הידועה בשם, פרשת הנשיקה של חיים רמון. הקש: חוות-דעת של מבקר המדינה, האזנות סתר בחקירה פלילית,פרשת הנשיקה של חיים רמון 6-10

 

נוכח הגילוי לפיו הפרקליטות והמשטרה לא מסרו לחיים רמון את כל חומר החקירה, הרי בשל מעמדו של חיים רמון, השמועות והרינונים כאילו היה קשר - קונספריציה לסלקו מתפקידו, במיוחד נוכח העבירה הפעוטה, שרבים בקרב הקהילה המשפטית לרבות נשים מגדריות לוחמניות, סברו כי כל העניין חרג מכל פרופורציה - היה מקום למנות ועדת חקירה, או שופט חוקר, כדי לחקור בפרשה. מני מזוז היועץ המשפטי איים שיתפטר ואהוד אולמרט, שכבר אז היה בבחינת חשוד-נחקר, לא עמד בלחץ.

וכך, עניין שצריך וניתן היה לסיים את בדיקתו תוך שבועות מספר, תוך מסקנות ברורות וחדות, נמשך אצל מבקר המדינה שנתיים ימים.

13.10.09 פרטים שדלפו מחקירת מבקר המדינה את האזנות הסתר בפרשת  חיים רמון.
פרשת הנשיקה של חיים רמון   שבה ומאירה כמו זרקור  ענק, את  תחלואי מערכת אכיפת החוק.  עיתון 'הארץ' פירסם בכותרת  הראשית, פרטים שדלפו מחקירת  מבקר המדינה, שהתבקש על-ידי הכנסת לחקור את פרשת  האזנות הסתר  ובעיקר, את אלו שבוצעו בפרשת הנשיקה של חיים רמון ולא הועברו אליו כשהועמד לדין פלילי. הדברים רק מחזקים את טענות אתר בושה, לגבי המתרחש במוסדות אכיפת החוק. הקש: גילויים מחקירת מבקר המדינה על התנהלות רשויות אכיפת החוק בפרשת חיים רמון - 12.10.09.

חקירה זו, צריכה שתעשה על-ידי גורם אחר ולא על-ידי מבקר המדינה. נמתין ונראה מה יהיו ממצאיו, מה מסקנות הוא יגזור מהם, ומה תהיינה המלצותיו של מבקר המדינה. אני מוכן להמר, כי  הדוח יעורר רעש ומהומה, אך ידום בלא מעש של ממש, לאחר ימים ספורים.

 

25.6.10   תת-ניצב (בדימוס), ד"ר מאיר גלבוע, יועץ מבקר המדינה למאבק נגד השחיתות היוצא, מותח ביקורת חריפה,  על מיכה לינדשטראוס, מבקר המדינה בראיון קשה
למקרא דבריו הבוטים והקשים של מאיר גלבוע, יועץ מבקר המדינה למאבק נגד השחיתות, חשתי, כמו צדיק  אשר מלאכתו נעשית בידי אחרים.  מה שאתר בושה אומר שוב ושוב, הפעם, יצאה האמת מבפנים, בבמה חשובה אותה קוראים רבים.

על מאיר גלבוע ועל דברי הביקורת הקשים שהשמיע נגד מיכה לינדנשטראוס, ראה:
ראיון עם מאיר גלבוע - ביקורת קשה על מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס

 

מאי  2010    מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, אינו נותן תמיכה למבקר הפנים של עיריה.
העדר תגובה מצד  מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, על השתלחות ופגיעה  מתמשכת של ראש עיריית הרצליה יעל גרמן, במשך תקופה ארוכה,  במבקר הפנים של העירייה, נתן לביא (אשר פרש במאי 2010), הנה  הפרת כלל בסיסי בעבודת מבקר המדינה,  שיש לראותה כמו הפקרת פצוע בשדה הקרב.

על:  פניית אריה גבע אל מבקר המדינה, בעניין העדר תמיכה מצדו, בצד חוסר מעש, בעת השתלחות יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה, במבקר העירייה. ראה:
הרצליה, עיר מופקרת ללא מבקר - מבקר המדינה אינו תומך בביקורת הפנים


במשך שנים ארוכות,  השתלחה יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה במבקר הפנים של עיריית הרצליה. מבקר המדינה לא רק שלא טרח להעמיד אותה במקומה, אלא אף  היה אורח של יעל גרמן, חודשים ספורים לפני הבחירות שהתקיימו בנובמבר 2008 ולמרות נוכחות מבקר העירייה, לא טרח מיכה לינדשטראוס בעת המפגש, לעמוד לימינו של מבקר העירייה המותקף.

על מבקר העירייה הרצליה, המאבקים נגדו מצד יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה וסיום עבודתו, ראה:
מבקר העירייה, הרצליה


בכך, לא רק שמיכה לינדשטראוס, התנהג באופן לא ראוי בעליל, אלא הוא פוגע במוסד הביקורת, ואינו מבין, כי עבודתם של מבקרי הפנים של הרשויות המקומיות, חשובה  ויעילה, אלא הוא תוקע מקלות בגלגלי הביקורת.

בתגובה לפנייה שלנו, כותבת ביום 6.6.10 עוזרת למבקר המדינה עו"ד גאיה הבר : "...משרדנו  מבצע השנה בדיקת עבודת  המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות...".

האם מבקר המדינה אינו מבין כי לא מדובר בעבודת המבקרים, אלא בביקורת נוקבת אזרחית, על דרך עבודתו שלו. לדעתנו, מבקר המדינה כשל באופן מחפיר ולדעתנו, הוא איבד את זכותו המוסרית לבדוק את עניין המבקרים הפנימיים ואולי בכלל. ושוב אנו חוזרים ושואלים:
העדר בקרה רצינית של גוף חיצוני, העדר שקיפות של פעולות מבקר המדינה,  העדר בקרה חיצונית על השימוש במשאבי משרד המבקר, העדר ביקורת ודיון רציני על  הנושאים בהם בוחר המבקר ומידת המשאבים המושקעים בהם ונושאים דומים -  כל עוד אלה אינם קיימים, משרד מבקר המדינה, לדעתנו, לא רק שחסר סמכות מוסרית לבצע את עבודתו, אלא הנו בלתי יעיל בעליל.

 

12.1.2010 מבקר המדינה  מיכה לינדנשטראוס, הקים ועדת מומחים לבחינת יחסי הון -  שלטון.

התבשרנו  מעל דפי התקשורת, כי מבקר המדינה מינה  בשבוע שעבר, ועדה הגיוי עליה הטיל את המשימה להגדיר את המותר והאסור ביחסי הון – שלטון, מתוך מגמה לצמצם יחסים אלה,ולהקטין את השפעתה השלילית. בראש הועדה יעמוד פרופסור רמי פרידמן, ובין חבריה אנשים בעלי מוניטין ויכולת. ראה:
הקמת ועדת ההיגוי, מטעם מבקר המדינה, יחסי הון שלטון 1-2010 .

אנו סבורים כי ועדה כזו, הייתה צריכה לקום על-ידי הממשלה או אהכנסת ולא על-ידי מבקר המדינה, שאינו סמכות ביצועית ואינו מחוקק.  נקווה כי עבודת הועדה, לא  תסתכם בחיבור מסמך נוסף שימצא אכסניה על  למדפים, וכי בעקבות עבודתה, יתגבש תהליך יעיל, מעשי, ישים  של מאבק רשויות המדינה  נגד השחיתות השלטונית. אם נתבדה, הרי הקמת הועדה, תהיה לה תרומה שלילית, על המאבק נגד השחיתות השלטונית. אתר בושה יעקוב אחר עבודת הועדה.

 

 

מבקר המדינה בודק את עבודת היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים
ב – 9 בנובמבר 2009, למדתי מהתקשורת, כי משרד מבקר המדינה, בודק מזה מספר חודשים, את תפקוד היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים, נושא בו עסקתי לא מעט.

נוכח השתהות משרד הפנים, להביא את התלונה שהגשתי נגד יעל גרמן, בעניין מתן פטור מארנונה שלא-כדין לתושבים בהרצליה,  מכוונתי הייתה לפרסם  נייר-עמדה נוסף  על מחדלי משרד הפנים בנושא הועדה לחיוב אישי. נוכח  הביקורת שעורך  משרד מבקר המדינה בנושא, החלטתי להפנות תשומת לבו  של מבקר המדינה אל  נייר-העמדה בנושא הועדה לחיוב אישי, שכתבתי בשנת 2007 ולהמתין לדוח שיוציא מבקר המדינה.

 

מבקר המדינה, נמנע  במפגיע וביודעין, לבדוק את פועלה של יעל גרמן ראש העירייה הרצליה על  העדר ביקורת של ממש, על המתנהל בעיריית הרצליה,
ראה:
מבקר-המדינה - יעל גרמן

משרד מבקר המדינה קיבל מאריה גבע במהלך השנים האחרונות, מספר פניות עם חומר אודות כשלים של יעל גרמן. שמואל גולן, משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה,  והאחראי על הביקורת במשרד מבקר המדינה, ישירות באמצעות עוזריו, משיב על פניות אלה, תשובות שאני מוצא אותן תלושות מהקשר הדברים. אין אנו יודעים מה נעשה במשרד מבקר המדינה ומה חושבים או דעת עובדי הביקורת בנושא עיריית הרצליה כמו בנושאים אחרים, כן איננו יודעים אם  מתנהלת ביקורת על הנעשה בעיריית הרצליה ועל יעל גרמן.

 

נוכח דברי הביקורת הקשים של דוחות מבקר העירייה של הרצליה, הרדיפה והניסינות של יעל גרמן לצמצם את היקף עבודתו וקריאת  הפרוטוקולים של השתלחויות יעל גרמן במבקר העירייה,  היה מצופה כי משרד מבקר המדינה, יעשה משהו של ממש, תוך הבעת תמיכה במבקר העירייה דרך התנהלות משרד מבקר המדינה בעניין זה, ראוייה לחקירה ובדיקה, אך אין כל ביקורת על עבודת מבקר המדינה ומשרדו, ומה שם, אינו זוכה לאור השמש. ככה לא נאבקים נגד השחיתות. .

מהמעט שבמעט, שפרסם משרד מבקר המדינה על עיריית הרצליה ועל יעל גרמן, נוכח הממצאים הרבים שהעברנו לו באופן אישי,  אנחנו סבורים כי משרד מבקר המדינה בראשותו של מיכה לינדנשטראוס, אינו מתנהל באופן ראוי ואין לנו אמון בפעולותיו, כי אכן הוא נוהג בלא משוא פנים וללא העדפה של  גופים או אישים מסוימים.

 

תפישתו הנורמטיבית של מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, בשני הנושאים בענייני הבחירות שהביא אריה גבע בפניו, הנוגעים אל יעל גרמן ראש העירייה הרצליה,  חשפה ורך פעולה מסורבלת ובעיייתית, שמעלה  אצל אריה גבע,  הרהורים  קשים על  נורמות ההתנהגות של מפלגות וראשי רשויות מקומיות אותן אימץ המבקר וכן תהיות על יעילות דרך עבודת משרד מבקר המדינה, בעניין המאבק נגד שחיתות פוליטית-ציבורית.

ראה שם  - בעניין העדר היענות משרד מבקר המדינה להצעת גבע, לפיה  הוא יעבור עם עובדים מקצועיים של משרד מבקר המדינה, על הממצאים שהוא העלה באתר בושה, בעניין מחדלים ופעילות לא ראויה של עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן.

על ביקורו של מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, בעיר הרצליה ובעיריית הרצליה, חודשים ספורים לפני הבחירות המוניציפאליות, שהתקיימו בנובמבר 2008, ראה :
מיכה לינדנשטראוס, מבקר המדינה מבקר בעיר הרצליה

ביקור של מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס,  בעיר מבוססת שאינו מהלך שגרתי, חודשים ספורים לפני הבחירות, הנה מעשה לא ראוי שיש בו לסייע באופן ברור למועמד בבחירות הקרבות.  גם אילו לא היו על שולחנו מבקר המדינה  מספר פניות שלי, על  כשלים חמורים של יעל גרמן בניהול עיריית הרצליה,  אני רואה במעשה כזה, בלתי-ראוי בעליל. מבקר המדינה, הוא שומר הסף של ההליך הדמוקרטי ולדעתי, הוא פגע במעמדו זה.

 

מדיניות מוטעית של משרד מבקר המדינה
המדיניות של משרד מבקר המדינה, שלא ליידע במתרחש,  בכל דרך שהיא, אזרחים הפונים  אל משרד המדינה בנושאי שחיתות - הנה מדיניות  מוטעית,אשר  מפחיתה באופן משמעותי את  נכונותם ורצונם של האזרחים לפנות אל משרד מבקר המדינה או לשלוח חומר.  אין הכוונה לשיתוף בתהליך הבדיקה, אלא במקרים כאלה, ראוי היה כי משרד מבקר המדינה, יעדכן את הפונה במידה מסוימת ולא יטרוק בפניו הדלת בבחינת 'הכושי עשה את שלו, הכושי יכול ללכת'.

29.11.09  התקבל מכתב משרד מבקר המדינה, דליה אלדר, מנהלת ביקורת בכירה: "...מכתבך הועבר לעיונו של האגף המתאים בחטיבת השלטון המקומי".

בכך הסתיימה ידיעתי מה נעשה בחומר ששלחתי. אין מדובר במקרה אחד, אלא במספר נושאים בהם העברתי חומר אל מבקר המדינה.


משרד מבקר המדינה הנו מוסד מסודר. אתה מקבל אישור על קבלת פנייתך, אך מדיניות משרד מבקר המדינה הנה, כי שלא לשתף או ליידע את הפונה או המלין, בפרטי הבדיקה והוא צריך להמתין עד שהדברים יפורסמו בציבור.  קשה לומר, כי מדיניות כזו, מעודדת אזרחים לפנות אל מבקר המדינה, כדי להלין על שחיתות שלטונית או כשלים ניהוליים של רשויות המדינה.


אמתין ואראה מה יחדש לי מבקר המדינה כאשר יפרסם את הביקורת שהנו עורך מזה חודשים בנושא זה. אני, בכוחותי הדלים, מן הסתם, אינו רואה אלא חלק מזערי ממה שרואה מבקר המדינה, עם המשאבים העצומים, הסמכויות שבדין לבדוק ולראות כל מסמך.

 

 

המגעים בין אתר בושה, לבין מאיר גלבוע, יועץ מבקר המדינה למאבק נגד השחיתות
מגעיו של אריה גבע, עם  מאיר גלבוע, יועץ מבקר המדינה למאבק נגד השחיתות השלטונית, הניבו אכזבה קשה והציפו פער עצום בין תפישת  מאיר גלבוע את תפקידו כעובד ציבור ודרך המאבק בשחיתות, לבין תפישתו של אריה גבע לגבי חובתו של איש ציבור ולגבי מהותה של שחיתות שלטונית. הבעייה אינה בהבדלי הגישות, אלא בדרך התנהגותו והתבטאותו של מאיר גלבוע,  שבעיננו, נראית בלתי ראויה בעליל. מאיר גלבוע לא ידע להבדיל בין עובדות לבין מסקנות והוא  כינה את אריה גבע כמי שאינו אומר אמת אך סירב להסיר את חסינותו כעובד ציבור ולהתגונן בפני הוצאת דיבה:
על  המגעים בין אתר בושה לבין  תת-ניצב (בדימוס) מאיר גלבוע ראה:
מאיר גלבוע, יועץ מבקר המדינה למאבק בשחיתות.

 

תת-ניצב (בדימוס), ד"ר מאיר גלבוע, יועץ מבקר המדינה למאבק נגד השחיתות - אינו דובר אמת  בכך שאינו מבחין בין עובדות לבין מסקנות וזכות האזרחים למתוח ביקורת
מגעיו של אריה גבע, עם  מאיר גלבוע, יועץ מבקר המדינה, הניבו אכזבה קשה והציפו פער עצום בין תפישת  מאיר גלבוע את תפקידו כעובד ציבור והמאבק בשחיתות, לבין תפישתו של אריה גבע. הבעייה אינה בכך, אלא בדרך התנהגותו והתבטאותו של מאיר גלבוע,  שבעיננו, נראית בלתי ראויה בעליל. ראה: מאיר גלבוע, יועץ מבקר המדינה למאבק בשחיתות.

 

13.10.09 פרטים שדלפו מחקירת מבקר המדינה את האזנות הסתר בפרשת  חיים רמון.
פרשת הנשיקה של חיים רמון   שבה ומאירה כמו זרקור  ענק, את  תחלואי מערכת אכיפת החוק.  עיתון 'הארץ' פירסם בכותרת  הראשית, פרטים שדלפו מחקירת  מבקר המדינה, שהתבקש על-ידי הכנסת לחקור את פרשת  האזנות הסתר  ובעיקר, את אלו שבוצעו בפרשת הנשיקה של חיים רמון ולא הועברו אליו כשהועמד לדין פלילי. הדברים רק מחזקים את טענות אתר בושה, לגבי המתרחש במוסדות אכיפת החוק. הקש: גילויים מחקירת מבקר המדינה על התנהלות רשויות אכיפת החוק בפרשת חיים רמון - 12.10.09.

חקירה זו, צריכה שתעשה על-ידי גורם אחר ולא על-ידי מבקר המדינה. נמתין ונראה מה יהיו ממצאיו, מה מסקנות הוא יגזור מהם, ומה תהיינה המלצותיו של מבקר המדינה. אני מוכן להמר, כי  הדוח יעורר רעש ומהומה, אך ידום בלא מעש של ממש, לאחר ימים ספורים.

 

25.9.09  מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, האיש עם הכלב
תמונת השער של מוסף 'הארץ'  ביום 25.9.09 בה נראה מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, חובק כלב, הנה לא רק מטאפורה על דרך עבודתו של מבקר המדינה, אלא תפישה מוטעית של המציאות הקיימת אצלנו, בה יחסי הציבור ודברי שבח עצמי, הנם תחליף לעשייה של ממש.

על : מבקר המדינה מיכה לינדנשטרוס, נובח הרבה, וגם נושך, תלוי את מי.

 

כמי שנתקל  אישית, בדרך עבודתו מעוררת התהיות של מבקר המדינה, המסרב לבדוק ולהתייחס לחומר רב בנושאים שונים שהגשתי לגבי דרך התנהלות יעל גרמן, המכהנת בתפקיד  ראש עיריית הרצליה -  אני מגחך למקרא הדברים.  קשה להשתחחר מהרושם,  כי   מעייניו של מיכה לינדנשטראוס נתונים להאדרת שמו ואין כמו ביקורת רועשת על דרכי התנהלותם הפזרנית של שועי המדינה, כדי להביא את הציבור לצידו. עלות הלינות  בחו"ל של יו"ר הכנסת לשעבר דליה איציק ושל שר הביטחון הנוכחי, אהוד ברק,  מציג אותם באור נלעג ובזבזני וראוי כי הם יועמדו במקומם, אבל זהו עניין שולי, לא חשוב ולא רלבנטי למאבק בשחיתות השלטונית.

 

להיטותו הרבה  של  מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס,  כפי שהצטיירה בעיני - לקעקע, להוקיע ולהעמיד לדין  את אהוד אולמרט ראש הממשלה לשעבר, נוכח שתיקתו  כלפי אנשים אחרים, לדעתנו, לא עלתה בקנה אחד עם תפקיד מבקר המדינה והמנדט שיש בידו על-פי כללי הפרדת הרשויות וממשל תקין.  מבקר המדינה אינו יודע מנוח בעניין זה.  בתאריך 24.9.09, חודשים ארוכים אחרי שהוגש כתב אישום נגד אהוד אולמרט, מותח מיכה לינדשטראוס  בראיון למוסף הארץ  - ביקורת על היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, כי בזמנו הוא התמהמה משום מה, לפני שהורה למשטרה לחקור על ממצאים פליליים שהעביר אליו משרד מבקר המדינה, בקשר לאהוד אולמרט.  בעניין אהוד אולמרט, מתנהג מיכה לינדנשטראוס,  כמו 'כלב ציד' שאינו מרפה. הוא עשה את תפקידו, בטוב או ברע, ובעניין זה עליו להחריש. להיטותו הרבה, והופעותיו בעניין זה בתקשורת, אינם מוסיפים כבוד ואמינות למעשיו ולפעולות משרד מבקר המדינה.

 

להיטותו הברורה של מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, להופיע בתקשורת לעתים נדירות, מטשטשת לא אחת את הגבול בין יחסי הציבור של מבקר המדינה, למהות תפקידו כמבקר פעולות רשויות השלטון וכי שנועד להיאבק נגד השחיתות השלטונית בצד היועץ המשפטי לממשלה.
ייתכן  אפילו, כי  החוצניות המופרזת, עלולה להיטיב אם המבוקרים ולא עם המטרה לשמה פועל מבקר המדינה. אמנון אברמוביץ, עיתונאי בכיר,  בבמה המכובדת של 'העין השביעית' - היטיב לתאר בשפתו העסיסית את השלילי שיש בדרכו של מיכה לינדנשטראוס המכהן בתפקיד מבקר המדינה אותה הוא מכנה, תאוות פרסום או פסטיבל תקשורתי. לקריאה הקש: אמנון אברמוביץ, לינדנשטראוס, פרסום

 

שקיפות מלאה של מימון המפלגות והסיעות ודרך ניהול הכספים  על-ידן, הנו נשמת אפה של הדמוקרטיה וניקיון הפוליטיקה בכלל ושל הפוליטיקה המקומית בפרט.

23.9.09  היום פורסם דוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008.

 

 

הדוח עב הכרס מכין נתונים רבים והערות מבקר המדינה,  על דרך ניהול הכספים על-ידי  סיעות ורשימות פוליטיות בכל הרשויות המקומיות.  עיקרי ממצאי הדוח זוכים לתשומת לב וכמה עמודים בעיתונות, ומן הסתם, מחר כבר לא יהיה זכר לדברים, והם יוצאו מהמגירות ביום בחירות הבא.

הקוראים ימצאו  עניין, אם בכלל,  בנעשה בתחום  המועצה המקומית בה הוא מתגורר. אני, כתושב הרצליה, מתעניין בנעשה בעירי,  הרצליה. לא מצאתי בדוח איזכור לסיעת 'הרצליה שלנו', סיעתה של יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה, אשר ניהלה מסע בחירות אגרסיבי, שהקנה לה את ראשות העירייה של הרצליה  -  תודיעו לנו....

קטע מדוח מבקר המדינה העוסק בבחירות המונציפאליות בעיר הרצליה : הרצליה, העיר שלנו

 

רק מי שקורא את האותיות הקטנות בדוח,  ימצא את המלים הבאות:  "הדוח אינו עוסק בחשבונות של סיעות  האם שבה כלולים חשבונות של סיעת הבת ושל רשימות הבת שלהם שהדוח עליהם יוגש על-פי החלטת ועדת הפנים של הכנסת ביום  3.1.2010

לו לפחות היה טורח מבקר המדינה ומפרט<

   מספר מאמרים 
1 23.6.11 סמכות מבקר המדינה, נוכח בג"ץ פרקליטות בכירות בעניין חיים רמון
2 28.6.10 דוח מבקר המדינה על האזנות סתר - חיים רמון
3 26.6.10 יועץ מבקר המדינה למאבק בשחיתות - יוצא חוצץ נגד מיכה לינדשטראוס
4 25.6.10 חוסר תמיכה של מבקר המדינה במבקר העירייה - פגיעה במוסד הביקורת
5 12.1.2010 מבקר המדינה הקים ועדת היגוי ,של מומחים להגדרת ובדיקת יחסי הון שלטון
6 24.9.09 מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס: 'המאבק נגד השחיתות הציבורית נמצא בראשיתו' – האיש עם הכלב נובח הרבה וגם נושך – תלוי את מי.
7 8.6.09 נשיאים ורוח וגשם אין - מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, מציף את פרשת הנשיקה של חיים רמון במשלוח מכתבים לבכירים במערכת אכיפת החוק על התנהלות בעייתית בעניין האזנת סתר ואי-מסירת חומר חקירה.
8 1.3.09 מבקר המדינה טוען לחיסיון המידע כמה כספים העבירה מפלגת מרצ לסיעתה של יעל גרמן, האם מוצדק?
9 ביקור מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, בהרצליה, טרם הבחירות
10 5.10.08 מכתב אל מבקר המדינה בעניין קמפיין הבחירות של יעל גרמן
 
« התחלה הקודם 2 1 הבא סיום »
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buy office 2007 basic edition 
price of windows 7 premium home 
photoshop elements 12 best price uk mac 
buy corel draw in india 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...5-indesign 
acheter viagra 50mg generikum propecia viagra belgie vendita cialis san marino kamagra sobres
buy cialis tadalafil cialis professional vs cialis vardenafil reviews kamagra st 100 buy vardenafil
levitra duration of action indian tadalafil viagra sildenafil 100mg sildenafil sales viagra cost with prescription