בושה בושה
חלוקת נטל הארנונה בין התושבים

ארנונה הנו מיסוי מוניציפאלי  אותו משלמים מחזיקי נכסים - מגורים ועסקים -  לרשות המקומית.

ענייני והגילויים אותם חשפתי  בתחום  חלוקת נטל הארנונה, המתבטאים ב : עיוותים, חוסר-סבירות בעליל, חוסר צדק חברתי  בוטה - הנם לגבי המתרחש בעיריית הרצליה בראשות יעל גרמן, אך מצב  כזה או דומה לו, ייתכן וקיים גם ברשויות מקומיות אחרות.

הגינות בסיסית, דרישות הדין וכללי הצדק קוראים לכך,  כי חלוקת נטל הארנונה בין תושבי רשות מקומית,  כי תהא צודקת  חברתית וכי תעשה באופן הוגן וסביר - לא כך הדברים תמיד ולעתים, קיים  עיוות משמעותי בחלוקת נטל הארנונה בין התושבים, הנשאר בתוקפו, רק בשל חוסר הבנת התושבים את הנעשה, או חוסר אונים, נוכח  כוחן העצום והדורסני של   הרשויות המקומיות, אשר חלקן נוהגות תוך חוסר הגינות רבתי !

ראה גם:
23.8.13 הצגת שיעורי ארנונה  השוואתיים מטעים, מעוותת את התמונה ומסייעת להמשך הכשל
הצגת שיעורי הארנונה למ'ר הלקוחים מצווי הארנונה של הערים השונות, כמדד  השוואתי של יוקר הארנונה  בין הערים,   בכל הקשור לארנונה למגורים, הנה מטעה, לא נכונה ולא אחת, מציגה תוצאות הפוכות מהמציאות.   מחקר אותו פירסמה  חברת המידע העסקי BDI, ואשר מסקנות ממנו הופיעו בכלי התקשורת השונים,  מצביע באלו ערים הארנונה יקרה יותר למ"ר ובאלו ערים הארנונה זולה.  זאת  פחות מחודשיים לפני הבחירות המוניציפאליות,   כאשר הנתונים ישמשו מן הסתם  כלי  משמעותי במאבק המוניציפאלי,
ראה:

יעל גרמן, ראש עיריית הרצלייה, מיישמת  חלוקת נטל ארנונה בין התושבים באופן אנטי-חברתי  באופן קיצוני ובלתי-צודק, יותר מרוב הערים בישראל, בעוד יעל גרמן, משקרת וטוענת  ההיפך.

 

6.11.12 מדיניות  אנטי-חברתית קיצונית בתחום הארנונה -  התנהלות יעל גרמן
יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה מיישמת מדיניות אנטי-חברתית קיצונית  בתחום המיסוי העירוני. אם תקראו  את העובדות  אשר מופיעות בתצהיר אותו הגיש אריה גבע לבית-המשפט ביום 4.11.12 בעניינו האישי, תוכלו ללמוד הרבה על  המצב הבלתי נורמטיבי של דרך המיסוי העירוני.

לקריאת התצהיר, עובדות אשר רוב תושבי הרצליה, אם לא כולם, אינם מודעים להם  ודברים שכתב אריה גבע בנושא כאוב זה  של קיפוח ברור של מעמד הביניים, ראה:
תצהיר גבע על  העובדות בעניין המדיניות האנטי חברתית של יעל גרמן  בנושא הארנונה.

נוכח העובדות אותן חשף אריה גבע בתחום הארנונה של עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן, הוא החליט לבחון את מדיניות המיסוי של הארנונה מבחינה חברתית בתחומי ערים אחרות.  הסקר נמצא בעיצומו, אך  הבעייתיות הקיימת בגישה הנוכחית של כמה ראשי ערים, אשר דומה כי יעל גרמן הנה בין הקיצוניים שבהם, הנה מיסוי רגרסיבי, בלתי-צודק, בו חלוקת נטל המס בין תושבי העיר,  הנה אבסורד ממש.  הציבור, לא הפנים עדיין, עד כמה יכול המס העירוני, להיות אנטי-חברתי. וכמובן, שר הפנים הנוכחי, אלי ישי,  היודע היטב במה מדובר, אינו עושה דבר.

כאשר יסתיים סיכום ועריכת הסקר, נביאו במלואו.  הדברים יהיו מפתיעים למדי.

 

29.8.12  גישה פורצת דרך -  הגיעה העת לשים סוף, לקיום מדיניות אנטי-חברתית בנושא ארנונה
היבט החברתי-כלכלי של  חלוקת נטל הארנונה בין תושבי רשות מקומית, אינו על סדר היום ולא נבחן, מה שמביא לקיום עיוותים חברתיים של חוסר צדק חברתי בעליל.  ארנונה הנו מס מוניציפאלי, אותו משלמים תושבי הרשיות המקומיות כל סוגיהן, כדי לממן את פעולות הרשות המקומית.  מדובר במס השכיח ביותר, שהוא פשוט לכאורה, אך המציאות שונה לחלוטין.


הולך ומתברר כי רשויות מקומיות לא מעטות, פועלות על-פי מדיניות ארנונה אנטי-חברתית בעליל, המעדיפה באופן ברור את אלה שיש להם איכות דיור גבוהה יותר , שהם מן הסתם, בעלי הממון. 
למרבית הפליאה,  ההיבט החברתי-כלכלי של חלוקת נטל הארנונה בין תושבי הרשות, לא נידון  במרבית העיריות או הרשויות המקומיות וגם שרי הפנים  לא עסקו ולא דנו בעניין זה.  וכך  למעשה  הסוגייה של הדרך הצודקת והנכונה לפיה יש לחלק את נטל הארנונה באופן הוגן בין תושבי רשות מקומית, לא זכתה להתייחסות של ממש, לא בחוק, לא בפסיקה ולא בחיים הפוליטיים המוניציפאליים.   מבט קצת לעומק נושא הארנונה מבחינה סוציו-כלכלית. גישה 'פורצת דרך'  בדרך חלוקת נטל הארנונה באופן חברתי-כלכלי הוגן, צודק, ראוי 8-12

 

21.8.11  מדיניות פטור של שטחים  איכותיים  מתשלום ארנונה,   אנטי-חברתית בעליל,  'טריק' פוליטי  תמים,  עד אשר מתעמקים בדברים.
למי יש זמן, כוח ורצון להתעסק בנושא הארנונה למגורים, כמה משעמם.  התוצאה -  תושבי  עיר הרצליה  בני מעמד הביניים והשכבות הנמוכות, נותנים לעיריית הרצליה לסדר אותם כהוגן.

תושבי הרצליה  המתגוררים  בבתים ודירות  נוחים ומפוארם יותר, משלמים ארנונה למ"ר  בנוי,   נמוכה יותר מזו המשולמת על-ידי אלה המתגוררים בדירות  איכותיות פחות, בהם מתגוררים בעיקר אלה, שיש להם  אמצעים פחותים,   משמע,   מעמד הביניים והשכבות הנמוכות.  לא מצאנו לכך, אח ורע.

 

ראה: 21.8.11 מדיניות  אנטי-חברתית בעליל של  פטור מארנונה על שטחי דירות איכותיים, פוגעת במעמד הבינים.

לב העיוות  -  תמים לכאורה  ורוב  התושבים אינם ערים למצב.  צריך להתעמק כדי להבין את המשמעות האנטי-חברתית בעליל של צו הארנונה של הרצליה ושל דרך התייחסות עיריית הרצליה.
כאשר  עיריית הרצליה מעניקה פטור מארנוה  לשטחים בנויים איכותיים,  (מרפסות,  מרתפים, מחסנים, חניה,  שטחים לפעילות פנאי וספורט,  לובי מפואר, בריכות שחייה),   שטחים אשר  אינם קיימים כלל בבתי דירות  צנועים,  התוצאה הנה  כי הארנונה למ"ר בנוי,  בדירות ובבתים האיכותיים יותר,  הנה נמוכה במידה רבה.  אם הייתה  עיריית הרצליה נוהגת,  בדרך בה נוהגות ערים אחרות ומחייבת  בארנונה גם גם שטחי דירה אלה,  הרי אלה המתגוררים בבתים ודירות, בהם ישנם שטחי איכותים אלה, היו משלמים אמנם ארנונה גבוהה יותר,  אך מצד שני, כל אלה המתגוררים בבתי דירות או בתים, בהם אין שטחי לוקסוס כאלה, היו משלמים ארנונה נמוכה יותר.

 

ראוי כי כל תושב של  רשות מקומית (עיר, מועצה מקומית, מועצה אזורית), יקרא בעיון את צו הארנונה של  הרשות המקומית בה הוא  מתגורר וילמד את הוראות הארנונה החלות באותו רשות מקומית, אשר כאמור, אינה אחידה ושונה בין רשות מקומית אחת לרעותה.

מתוך היכרות ובדיקה מעמיקים, אני יודע כי המצב בעיריית הרצליה בתחום זה, חמור מאד, מעוות חברתית, פוגע בכללי הצדק הטבעי ויש בה עיוות משווע כלפי שכבות הביניים לטובת בעלי האמצעים.

אינני יודע  לעומקם של דברים,  כיצד נוהגות רשויות מקומיות  אחרות.  מלאכה זו, ראוי כי תעשה על-ידי כל אזרח אשר אכפת לו מהמתרחש, הן ברמה העקרונית - מוסרית והן ברמת הכיס האישי.

 

סימני שאלה  לגבי הגינות, סבירות חלוקת נטל הארנונה  בעיר נתניה
אין לי ידיעה בדבר דרך חלוקת נטל הארנונה בעיר נתניה, שכן ענייני והבדיקות שאני עורך, הם  לגבי  עיריית הרצליה בה אני מתגורר ושם  התגלו בפני עיוותים משמעותיים של חוסר צדק חברתי בעליל בחלוקת נטל הארנונה.  אפשרי גם גם בעיר נתניה קיימים עיוותים  בנושא חלוקת הנטל, מה שמחזק את  עמדתי, לפיה על ממשלת ישראל להסדיר סוף-סוף בחקיקה ראשית את נושא הארנונה ולא להשאירו לטיפולן של הרשויות המקומיות.  על  מה שמתרחש ברעננה, ראה מאמר במקומון של נתניה - לוקאל  LOCAL  מיום  4.1.2012 -
עיוותים בנושא הארנונה - עיריית נתניה, לוקאל -  4.1.2012

 

 

14.6.09 מאבק למען  צדק ונגד שרירות מעשי  עיריית הרצליה - דיון אפשרי בנושא חלוקת נטל הארנונה ,   הבדלים מזעריים בין אזורי ארנונה, הנה מראית עין בלבד  של צדק

אריה גבע ושכניו נגד עיריית הרצליה, בעניין הארנונה- התקדם משמעותית לקראת סופו הצודק.   דיון מקדמי בו ניתנה החלטה  על-ידי כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן  לקיום דיון בעניין משמעות נטל הארנונה והיחס  בין הארנונה לבין ערך הנכסים בתחומי אותה רשות מקומית.

לקריאת ההחלטה הקש:  ארנונה - אריה גבע נ. עיריית הרצליה, דיון מקדמי.

 

במידה ולא תתקבל העתירה  בסוגיה -  האם לאור חוק ההסדרים רשאית עיריית הרצליה להגדיל את שטח דירות תושבי השכונה, סוגייה שהיא פרטנית ל - 24 תושבי שכונה אחת -  קבע בית-המשפט, כי תידון טענת גבע ושכניו, כי הארנונה אותה הטילה עליהם עיריית הרצליה, גבוהה באופן בלתי-סביר  ביחס לערך הנכסים, בהשוואה לנכסים אחרים בעיר הרצליה.

נושא זה, של  קיום צדק סוציאלי בנושא של חלוקת נטל הארנונה בין תושבי רשות מקומית, למיטב ידיעתנו, לא נדון עד כה בפני בית-משפט בישראל.

 

יש לקוות, כי  המדיניות האנטי-סוציאלית, בה נוקטת יעל גרמן ראש עיריית הרצליה בנושא הארנונה, תובהר במערומיה בפני בית-המשפט, בלא כחל ושרק.

 

  • עשר שנים חלפו מאז החל אריה גבע במאבק נגד עיריית הרצליה, לאחר שעיריית הרצליה הוסיפה כשטח חייב בארנונה בדירתו,  כמו  אצל כל  הדירות של   24 דירי השכונה בה הוא מתגורר, את שטחי:  המרתף, עליית-הגג, המדרגות הפנימיות.  עשר שנים בהם עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן, עושים ככל ידם, להסתיר את  האמת, תוך חשש לקיום מצגי-שווא לרבות הטעיית בית-המשפט.   לקריאת הסאגה המתמשכת.   הקש: גביית ארנונה - עיריית הרצליה

איך ראוי וצודק לחלק את נטל הארנונה בין תושבי אותה רשות מקומית.

ענייננו בנושא חשוב ולא מוכר של חלוקת נטל הארנונה בין תושבי הרשות המקומית, במשמע -  האם שיעור הארנונה שמטילה הרשות המקומית על התושבים באזורים השונים, הנם בהתאם לקריטריונים ראויים וכפי שקבע הדין. עד לפני כחמש-עשרה שנה, נקבע שיעור הארנונה לפי ערך הנכס הפרטני, אך לאור הקשיים בקביעת ערך הנכסים באופן שוטף, שונה החוק ונקבע - כי  שיעור הארנונה ליחידת שטח, ייקבע לפי סוג הנכסים, שימושם ומקומם. הדברים לא פורטו על-ידי המחוקק, אך ההנחה הרווחת הייתה, שמקום הנכס, משמע - רמת ואיכות הדיור  הממוצעת וההרכב הסוציו-כלכלי של סביבת המגורים.

 

האם קיימים מדדים ומה הם, לעניין קביעת הארנונה למגורים לפי מקום הנכס וכיצד ניתן למדוד את ההפרשים באיכות הדיור וההרכב הסוציו-כלכלי בין אזורי העיר השונים, הקובעת למעשה את  נטל הארנונה המוטל על התושבים באזורים השונים. למרות חשיבות הנושא, הוא הגיע לפתחו של בית-המשפט פעמים ספורות בלבד, שכן במקומותינו, לא רבים המקרים בהם קם מישהו לעשות את מאבקו של הציבור בקרבו הוא חי.

 

הגיון, הגינות  וחיי המעשה אומרים, שמחיר הנכס למ"ר ו/או דמי השכירות הממוצעים  לדירות ולבתים בכל אזור, הם  כלי ראוי לשקף  נאמנה את ההפרשים באיכות הדיור ומכאן, צריכים להיגזר גם ההפרשים בשיעורי הארנונה, בין האזורים השונים בתחומי הרשות המקומית.  מבחן זה, הנו הגיוני,יעיל, קל ליישום ויש בו צדק חברתי.

 

כל רשות מקומית מחלקת לעניין קביעת שיעור הארנונה, את שטחה  המוניציפאלי לאזורים, האמורים לבטא את הדין ותפישת העולם של העומד בראש הרשות המקומית.  ככל שהפערים הסוציו-כלכליים באזורי הרשות המקומית, גדולים יותר, ההפרשים על-פי הדין וההגינות החברתית, בשיעורי הארנונה, צריכים להיות משמעותיים יותר.  איך פועלות הרשויות למעשה והאם בעת הדיון בפני מועצת הרשות המקומית, יש בפני חברי המועצה – נבחרי הציבור, הנתונים הבסיסיים הנדרשים לקבלת החלטה הוגנת ומושכלת?  לרובנו אין מושג  בדבר ולא מצאתי גם מחקר או מאמר שעסק בנושא זה.

 

המצב בהרצליה -  כסדום היינו לעמורה דמינו

כדרכו של עולם, כתושב העיר הרצליה, ענייני ותשומת לבי נתונה לנעשה בעירייה שאני מממן את חלקה.  כדי להמחיש את מה שקורה בהרצליה, חיבר אריה גבע את סיפור סדום,    הממחיש במה דברים אמורים ומהי משמעות חלוקת נטל בלתי סבירה בעליל ולא צודקת של נטל הארנונה בין תושבי העיר. (מובא בהמשך(הקש למסמך נוסף.

 

חלוקת נטל הארנונה בלתי הוגנת ובלתי סבירה יכולה ללבוש פנים רבות.   בהרצליה  למשל, חלוקת הנטל הבלתי-סבירה בעליל מתבטאת בשני  מרכיבים : טעמים :

  • שיעור ארנונה דומה בין אזורי העיר השונים, שמתבטא בפער של 9% בין אזורי הקצוות, כאשר הפערים הסוציו-כלכליים ואיכות הדיור בין האזורים, הנה גדולה ביותר וכך, צו הארנונה  הנו בניגוד  לכוונת המחוקק  הראשי ובניגוד למדיניות חברתית הוגנת ;
  • מתן פטור  מארנונה על שטחים שאינם משמשים ישירות למגורים, רק בדירות מגורים בבתי-דירות בהם יש יותר מ - 4 יחידות דיור,  בעוד שתושבי קוטג'ים דו-משפחתיים המוגדרים בצו כדירות, אינם זכאים לפטור על שטחים בעלי שימוש זהה. ההפרש מתבטא בעשרות אחוזים.

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 23.8.13 נתוני ארנונה השוואתית בין ערים, מטעים
2 30.8.12 גישה חדשה 'פורצת דרך' נגד יישום מדיניות אנטי-חברתית בעליל של הארנונה למגורים - על-ידי ראשי ערים
3 סיפור העיר סדום, חלוקת נטל ארנונה בלתי צודקת
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

download chief architect x6 video 
ilife 11 digital download 
cheapest office 2007 download 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...roduct-key 
purchase windows 7 professional 32 bit 
viagra thailande sildenafil generika pris cialis prezzi propecia cialis belgie
cheapest viagra generic viagra pills for cheap viagra samples from doctor cialis generic tadalafil is levitra over the counter
cialis super active plus buy brand viagra without prescription sildenafil structure is generic cialis from india safe generic viagra blue pill 25mg