בושה בושה
גופים למען חופש המידע

גופים הפועלים למען שקיפות פעולות רשויות השלטון וחופש המידע

גופים מעטים עוסקים בפעולה של ממש, למען חופש המידע. לא רק הציבור הרחב עדיין לא הפנים, את חשיבות שקיפות  פעולות המנהל וחופש המידע, אלא גם גופים העוסקים במאבקים ציבוריים בתחומים שונים, עדיין לא פועלים נמרצות בתחום זה.

 

אין מדובר רק בעקרון ערטילאי של  שלטון תקין, אלא שקיפות המידע, נותנת כלי יעיל וטוב המאפשר לאזרחים לבקר את פעולות השלטון ובכך, להביא להפחתת השחיתות השלטונית - ציבורית, נגע ממאיר שהולך ומכרסם בחיינו.  

גופים שאתר בושה, יכו להרים על נס את פעילותם הברוכה בתחום חופש המידע:

 

התנועה לחופש המידע

 התנועה לחופש המידע, שעוסקת בנושאים עקרוניים בעל חשיבות שקיפות פעולות המנהל הציבורי ופרסום מידע בעל חשיבות רבה לציבור.  התנועה לחופש המידע

 

ביוני 2008, פירסמה התנועה לאיכות השלטון את הדוח השנתי השלישי שלה. בדוח פורסם מדד חופש המידע של משרדי הממשלה,  המעלה תמונה קודרת למדי, של  קיום עקרון השקיפות  ומידת ציות משרדי הממשלה להוראות חוק חופש המידע. לקריאת הדוח הקש:    מדד חופש המידע - 2008, דירוג משרדי הממשלה

 

בעמ' 7 לדוח, תראו את דירוג השקיפות של  משרדי הממשלה : הציון המירבי - 5

התמונה מעידה כי שרים בישראל, הנם אנשים חסרי בושה. דמינו לארץ עולם שלישי והם מדברים גבוהה-גבוהה.

יש לציין לטובה את  המשרד לביטחון פנים, בראשות השר דיכטר, שקיבל ציון 4.0. משרד המשפטים, שהוא המשרד המופקד על קיום החוק - קיבל את הציון הנמוך 2.8, אך עמדת שר המשפטים פרופסור דניאל פרידמן לגבי חוק חופש המידע ידועה, אולם ציפינו, שמשרדו צריך להיות אות ומופת  לאחרים בעניין קיום הוראות החוק.

במקום גרוע, נמצאים משרד הבריאות, , משרד הרווחה וסוגרים את הרשימה  המשרדים שבראשם עומדים שרי מפלגת ש"ס,  משרד התמ"ת, משרד התקשורת, משרד המדע. אחרון לא-חביב, נמצא משרד הפנים, עם ציון 0.8. קשה להבין איך שר הפנים, המתמודד בימים אלה על ראשות קדימה ומטיף במלים יפות, מעז להראות פניו ברבים.

אני לא מופתע, ראה: משרד הפנים.  

 

המכון לדמוקרטיה

המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) עוסק בתכנון מדיניות ובעיצוב רפורמות בממשל, במנהל הציבורי, במוסדות הדמוקרטיה ובתשתיותיה הערכיות. המכון נוסד בשנת 1991, והוא מוסד עצמאי, לא פוליטי ולא מפלגתי, הממוקם בתפר שבין פוליטיקה לאקדמיה.   אתר המכון לדמוקרטיה:

 

בשלהי שנת 2008, פרסם המכון לדמוקרטיה, מחקר חשוב בנושא הטמעת  חוק חופש המידע. חבל שמחקר זה אינו עומד לעיון הציבור באינטרנט וכדי לקראו יש  לרכשו תמורת כסף מלא.  ראשי פרקים של המחקר באתר בושה


המכון לדמוקרטיה מציג עצמו כמי שבתכניותיו ובמפעליו  חותר  המכון  לחיזוק מוסדות הדמוקרטיה המתהווה בישראל ולגיבוש ערכיה. המכון יוזם ומפתח פרויקטים, מנהל תכניות מחקר ומוציא לאור פרסומים במטרה להעניק לקהלי יעד שונים (מחוקקים, מקבלי החלטות, עובדי מדינה והציבור הרחב) ידע מהימן לצורך העמקת השיח בסוגיות שעל סדר היום הציבורי והעשרתו. המכון מעלה המלצות מעשיות למען שיפור תפקודו של המשטר במדינת ישראל ולמען טיפוח חזון ארוך טווח של משטר דמוקרטי פרלמנטרי יציב, המותאם למבנה, לערכים ולנורמות של החברה הישראלית.

 

 

  עמותת אדם טבע ודין, העוסקת  בנושאי הסביבה,  משתמשת בחוק חופש המידע כמנוף חשוב לקבלת מידע בפעולותיה ואף עתרה פעמים רבות לבתי-המשפט, כנגד רשויות ציבוריות שלא מסרו מידע כנדרש. 

קישור לאתר עמותת אדם טבע ודין

 

 אדם טבע ודין, הכינה דוח מאלף שפורסם באוקטובר 2007, בו מועלים  הכשלים שנפלו בניסוח החוק או בפרשנות שניתנה לו תוך הצעת לתיקון, כדי שחופש המידע שהנו זכות יסוד בסיסית במדינה דמוקרטית, יהפוך לחלק מדפוסי ההתנהגות של רשויות השלטון. בדוח זה הביאה עמותת אדם טבע ודין, תמונת מצב ואת הפסיקה המשפטית שניתנה בהקשר הסביבתי בתשע השנים שחלפו מאז חקיקת החוק, תוך ציון  הכשלים שנפלו בישומו והצעות עקרונות לתיקון החוק. דוח מאלף ששווה קריאה, לקריאה הקש: דוח  עמותת -  אדם טבע ודין -  חופש המידע, אוקטובר 2007

 

1 המכון לדמוקרטיה - הטמעת חוק חופש המידע
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

cost of adobe indesign in india 
buy windows xp os 
price of mountain lion os 
purchase windows xp home 
download acrobat standard 9 
viagra receptfri cialis acheter kamagra en france achat viagra rapide generique du viagra
where can i buy kamagra in london generic viagra american express what is viagra super active cialis how long does it last sildenafil citrate without prescription
viagra cost in india sildenafil citrate tablets india sildenafil brand names generic cialis picture sildenafil for females