בושה בושה
ביטוח סיעודי קבוצתי

 

מרבית בעלי פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי עומדים בפני שבר של ממש,  כאשר מרביתן תפקענה - תבוטלנה,  בשנת 2014. וכך, כספי הפרמיות ששילמו כל אותם מבוטחים במשך כל השנים,  היו כלא היו  והם ימצאו עצמם במציאות, בה יהיה עליהם למצוא חלופות יקרות בהרבה (בעיקר לאלה המבוגרים), להסתפק בביטוחים סיעודיים חלקיים או לוותר על הביטוח הסיעודי בכלל, כל כל המשמעות הנובעת מכך.

 

 

אין האמור לעיל, מתייחס לפוליסות ביטוח סיעודי של קופות החולים, שימשיכו כסדרם על-פי תנאיהם.

 

על-פי הפירסומים, ישנם  כמיליון בעלי פוליסות של ביטוח סיעוד קבוצתי ולהוציא אלה, אשר איתרע מזלם והפכו סיעודיים בתקופת הביטוח, כספם של כל השאר, ירד לטמיון והם ייאלצו  כאמור  לרכוש פוליסות אישיות היקרות מאד בגיל מבוגר.   אכן שוד ושבר,  שספק אם במרבית המקרים יש מה לעשות לשנות את רוע המצב. יש לבדוק את הפוליסיות, לטקס עצה עם מומחים ולראות אם יש מקום לצאת למאבק.

 

ביטוח סיעודי קבוצתי (קולקטיבי), הוא ביטוח סיעודי שנמכר על-ידי חברות הביטוח,  באמצעות ארגונים או קבוצות המאוגדות שונות.  אמנם כל מבוטח, מכוסה באופן אישי, אולם  מחיר הפוליסה זול בהרבה מזה של פוליסה הנמכרת באופן פרטי על-ידי חברות הביטוח (לרוב באמצעות סוכני ביטוח), ולא אחת, תנאי אותה פוליסה הם טובים פחות מהתנאים של פוליסה של ביטוח סיעודי רגיל.

 

12.6.13    ועדת העבודה של הכנסת דנה במשבר הפוליסות הקבוצתיות. הרבה מלל, מה יצא מזה ?
צריך לקרוא כדי להבין,  את גודל השבר בפניו עומדים מאות אלפי אזרחים, קשישים ברובם, נוכח הצפוי עם פקיעת פוליסות  הביטוח הסיעודי הקבוצתי שלהם,   איך פועלת ועדת כנסת, איך  נושאי המשרה  בממשלה הממונים על התחום (הרגולוטור),  מסירים אחריות מהם ומקודמיהם  בתפקיד ועד כמה הדיון אינו יסודי, ואין בו למצות את הסוגייה.  לקריאת פרטוקול   הדיון מיום   22.5.13 של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת  בראשות ח"כ חיים כץ ראה - פרוטוקול ועדת העבודה של הכנסת, ביום 22.5.13 דיון בעניין ביטוח סיעודי קבוצתי.

בישיבה השתתפו  8 חברי כנסת וכמעט 30 משתתפים, בהם עובדי ממשלה, ארגונים וחברי ועדים.  רבים אשמים בכשל שנגרם, אך לדעתי, כל מי שנשא בתפקיד המפקח על הביטוח, בעת ששווקו הפוליסות האלה ואישר את הפוליסות, אשם במחדל העצום.  הם, המפקחים על הביטוח כבר יושבים במשרות נכבדות או עושים לביתם ומאות אלפי אזרחים, ישלמו את המחיר.    אכן, המפקח על הביטוח הנוכחי,  פרופ'  עודד שריג,  לא בו האשם להנפקת הפוליסות, אך מן הראוי היה שצריך היה  להבהיר במפורש את אחריות נושאי המשרה, ולא להטיל את האשם על אלה שרכשו את הפוליסות הזולות,  אך הפגומות מעיקרן.

פוליסת סיעודית שאינה מכסה את כל חיי המבוטח, תוך מנגנון מובנה של  קביעת התעריפים עד הסוף, הנה פוליסה פגומה שאסור היה למפקח על הביטוח לאשר אותה מלכתחילה.  ועדי העובדים היו להוטים להציע לחבריהם מוצר זול, האזרחים לא היה להם מושג מה הם קונים ומשיחות שקיימתי עם רבים מחברי,  חלקם עדיין אינם קולטים את  גודל השבר עבורם, במיוחד אלה, שאין מצבם הכלכלי מצויין ויהיה בידם גם ללא ביטוח סיעודי, לממן את  החזקתם במקרה בו ייהפכו להיות במצב סיעודי.

נראה מה תעשה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בניצוחו של ח"כ הנמרץ חיים כץ, כאשר הפעם, רבים מצאן מרעיתו,  הם הנפגעים.

 

 

15.5.13 האם יש בידי בעלי הפוליסות הקבוצתיות מה לעשות עם סיום תוקף הפוליסה
כאמור, ישנם כ - מיליון אזרחים המחזיקים בפוליסה ביטוח סיעודי קבוצתי. אין לנו מושג כמה סוגי פוליסות הונפקו במסגרת זו ותנאי  אותן פוליסות. מה שראוי הוא כי בעלי הפוליסיות ילמדו אותן, ובמסגרת הארגון ששיווק אותן, ינסה לראות עם בידם לעשות משהו כנגד הגזרה הקשה.

אתר בושה סבור,  כי בעלי הפוליסות 'משלים גמלאי',  אשר שווקו ביוזמת ארגון הגמלאים, יש להם עילה לעמוד מבחינה משפטית מול חברות הביטוח, על זכותם כי הפוליסות שבידם, יוארכו בתעריפים הקיימים, עד סוף חייו של כל מבוטח. ראה :

פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי - 'משלים לגמלאי'  -   הארכת הפוליסה

 

 

 

 

הגברת המודעות לצורך בביטוח סיעודי, החלו ארגוני העובדים, גופים שונים, עסקיים וציבוריים שרצו להיטיב כביכול עם עובדים,   לסייע בשיווק פוליסות כאלה לחבריהם וכך הלך וגדל מספר האזרחים שרכשו פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי ומספר המבוטחים בהם לשנת 2012, הגיע כדי  מיליון מבוטחים.

 

11.3.12 מרכז המידע של הכנסת, על הוראות הממונה על הביטוח - בנושא ביטוח סיעודי קבוצתי, מוגש לוועדת  הרווחה והבריאות ראה: דוח מחקר - הכנסת -  ביטוח סיעודי קבוצתי - 11.3.12

 

4-5-2013 מאמרים בתקשורת בנושא הפסקת הביטוח הסיעודי הקבוצתי החל משנת 2013

 

 

 

יצויין כי  אישורי הפוליסות חייבות אישור המפקח על הביטוח ושיווק הפוליסות כל השנים הארוכות, נעשה תחת עינו הפקוחה של המפקח על הביטוח. בתקופה זו, התחלפו מספר פעמים, העומדים בראש אגף שוק ההון, שהוא גם המפקח על הביטוח.

 

אליה וקוץ בה.  הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים, היו בדרך כלל לתקופות זמן מוגבלת של כמה שנים, שבסיומה, רשאי היה המבטח (חברת הביטוח), להחליט אם הוא ממשיך את הפוליסה ומה מחיר הפרמיה.

 

כל אותם מבוטחים, מצאו עצמם משלמים עבור ביטוח סיעודי מחיר מופחת,  אבל עם השנים הם הלכו והתבגרו וחלקם הלא מבוטל, עבר את גיל הפרישה, שבו הולך וגדל הסיכון, לההיפך להיות במצב סיעודי.

 

 

 

22.2.12 האסון הבא כבר כאן, כותב יצחק הרצוג בכל הקשור לתחום הביטוח הסיעודי הקבוצתי.
הכתבה של שר הרווחה לשעבר יצחק הרצוג, בעניין הכאוס שהשתרר בנושא  הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים, צריך להדיר את שנתם של הפוליטיקאים, כפי שהוא גורם  נדודי שינה המלווים בחששות כבדים,  למאות אלפי הקשישים  ובני משפחותיהם.  הנושא חשוב לאותם מבוטחים הנמצאים במצב טוב, והוא יפגע בהם קשות, אם חלילה הם ייהפכו להיות במצב סיעודי בלא כיסוי ביטוחי.

במאמר ארוך ויסודי, מתאר  יצחק הרצוג,  מצב של אי-חידוש הפוליסיות הקבוצתיות בתחום הביטוח הסיעודי, בשל הוראות המפקח על הבנקים מאוגוסט שנה קודמת ( 2011 ),  האוסרת על חברות הביטוח לעשות כן בלא אישורו. (לא מצאתי בין חוזרי המפקח  על הביטוח את ההוראה הרלבנטית). וכך, מצאו עצמם אלפים רבים של קשישים אשר שילמו במיטב כספם כדי להבטיח את הטיפול במקרה של אירוע בו ייהפכו לסיעודי - בלא כיסוי ביטוחי, ולמעשה ללא הגנה כספית.  כאשר ח"כ יצחק הרצוג כותב, כדי  לקחת את דבריו במלוא הרצינית, שכן יצחק הרצוג הנו לא רק אדם המבין דבר בנושא,  אלא הוא אחד פוליטיקאים היחידים,  אשר הוכיח כי באמת אכפת לו מציבור הקשישים. לקריאת הכתבה  אשר פורסמה בעיתון דר-מרקר מיום 22.2.12,  ראה:
הפצצה שלא מדברים עליה, שר הרווחה,  יצחק הרצוג, דר-מרקר-22.2.12


 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 ביטוח סיעודי 'משלים גמלאי'
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...revit-2014 
prices autocad mep 2015 
download outlook 2008 for mac 
buying chief architect x6 
discount autocad inventor 
cialis costo venta tadalafil viagra indien bestellen cialis lääke medicamento cialis
buy generic viagra in australia levitra pharmacy prices purchase sildenafil cialis professional review generic cialis super active
cheap cialis online purchase viagra soft tabs 100mg sildenafil dose silagra 100mg buy viagra in south africa